Posted on

สบายโซนจัดทริปไหว้พระเสริมดวงรวย ปี 2565

วันที่ 9 มกราคม 2565 บริษัท สบายโซน จำกัด จัดกิจกรรมทริปมงคลไหว้พระ 5 วัด เสริมดวงรวย ปี 2565 โดยเชิญ
อ.รักษ์  ภัทร์มนต์ เป็นผู้นำทริปบุญครั้งนี้ มีสมาชิกระดับแม่ทีมใหญ่ของสบายโซนจำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมบุญ วัดที่ไปได้แก่
1. วัดบางจาก อ.ปากเกร็ด เพื่อนมัสการหลวงพ่อค้ำดวง หลวงพ่อหนุนดวง ลอดโบสถ์แก้ปีชง
2. วัดบางพระ  กราบนมัสการหลวงพ่อเปิ่น เพื่อขออำนาจ บารมี ศัตรูแพ้ภัย
3. วัดกลางบางพระ ตักบาตรข้าวสารกับพระพุทธเจ้า 29 พระองค์ ขอพรหลวงพ่อสมหวัง
4. วัดศีรษะทอง ไหว้พระราหู เทพเจ้าโชคลาภ พลิกดวงร้ายให้กลายเป็นดี
5. วัดไร่ขิง ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ปีทอง “ลาภผลพูนทวี”
นับเป็นศิริมงคลครั้งใหญ่ที่แม่ทีมได้รับ บุญกุศลครั้งนี้จะส่งผลให้สมาชิกทุกคนของสบายโซนได้รับความสำเร็จรุ่งเรือง ธุรกิจสบายโซนที่ทำเติบโต สมาชิกก้าวหน้าได้ตำแหน่งและรายได้เพิ่มแบบไม่หยุดยั้ง….สาธุ

วันที่ 9 มกราคม 2565 บริษัท สบายโซน จำกัด จัดกิจกรรมทริปมงคลไหว้พระ 5 วัด เสริมดวงรวย ปี 2565 โดยเชิญ
อ.รักษ์  ภัทร์มนต์ เป็นผู้นำทริปบุญครั้งนี้ มีสมาชิกระดับแม่ทีมใหญ่ของสบายโซนจำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมบุญ วัดที่ไปได้แก่
1.วัดบางจากปากเกร็ด เพื่อนมัสการหลวงพ่อค้ำดวง หลวงพ่อหนุนดวง
2. วัดกลางบางพระ ลอดโบสถ์แก้ปีชง ตักบาตรข้าวสารกับพระพุทธเจ้า 29 พระองค์ ขอพรหลวงพ่อสมหวัง
3. วัดบางพระ กราบนมัสการหลวงพ่อเปิ่น เพื่อขออำนาจ บารมี ศัตรูแพ้ภัย
4. วัดศรีษะทอง ไหว้พระราหู เทพเจ้าโชคลาภ พลิกดวงร้ายให้กลายเป็นดี
5. วัดไร่ขิง ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ปีทอง “ลาภผลพูนทวี”
นับเป็นศิริมงคลครั้งใหญ่ที่แม่ทีมได้รับ บุญกุศลครั้งนี้จะส่งผลให้สมาชิกทุกคนของสบายโซนได้รับความสำเร็จรุ่งเรือง ธุรกิจสบายโซนที่ทำเติบโต สมาชิกก้าวหน้าได้ตำแหน่งและรายได้เพิ่มแบบไม่หยุดยั้ง….สาธุ