การถอนเงินจากกระเป๋า E-Cash เข้าบัญชีธนาคาร

ระบบจะทำการถอนเงินจากบัญชี E-Cash เข้าบัญชีธนาคารที่ท่านได้ให้ไว้โดยอัตโนมัติ เดือนละ 2 ครั้ง โดยรอบวันที่ 1-15 จะโอนเข้าบัญชีวันที่ 16-20 และรอบวันที่ 16-สิ้นเดือน จะโอนเข้าบัญชีวันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ จะมีค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1 รายการ

ซึ่งการถอนเงินอัตโนมัตินี้ จะดำเนินการต่อเมื่อท่านมียอด E-Cash คงเหลือในกระเป๋ามากกว่า 200 บาท และมีเลขบัญชี และเลขที่บัตรประชาชนถูกต้อง ตรงกับชื่อสมาชิก

กรณีที่สมาชิกมียอดคงเหลือน้อยกว่า 200 บาท และมีความประสงค์ที่จะถอนเงินจำนวนดังกล่าว สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ที่เมนู จัดการ E-Cash -> เบิก/ถอน E-Cash และทางบริษัทจะดำเนินการให้ท่านตามรอบการเบิกถอนด้านบน