ไฮยาลูรอน อันตรายไหม?

“Hyaluronic Acid : HA” ไฮยาลูรอนหรือกรดไฮยาลูโรนิก เป็นสารที่มีการนำมาใช้กันยาวนาน โดยเป็นโมเลกุลของน้ำตาลชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า polysaccharide มีอยู่ในเนื้อเยื่อของร่างกาย โดยปกติร่างกายมนุษย์จะมีไฮยาลูรอนอยู่แล้ว จึงไม่ใช่สารที่อันตรายครับ