Posted on

Legend Meeting การนัดพบที่จะกลายเป็นตำนานของสบายโซน

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 บริษัท สบายโซน จำกัด จัดประชุมครั้งแรก
“Legend Meeting การนัดพบที่จะกลายเป็นตำนานของสบายโซน”
นับเป็นมีทติ้งครั้งแรกหลังจากที่มีการปรับแผนแล้ว งานนี้มีสมาชิกระดับแม่ทีมมาร่วมประชุม 30 ท่าน โดย คุณกุลทรัพย์  เมธีไตรพัฒน์ ประธานบริษัทสบายโซน ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยเล่าที่มาของการทำบริษัทสบายโซน และเรื่องราวอื่น ๆ ที่เป็นแง่คิดในการทำธุรกิจ บรรยากาศการพูดคุยเป็นกันเองมาก
         ในงานนี้ ดร.กิตติพันธ์ ตัณฑะพงษ์ ได้ให้คำแนะนำในการสร้างธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งสมาชิกได้ข้อคิดและแนวทางที่เป็นประโยชน์มาก นอกจากนี้ คุณชาตรี  ล้อมสวัสดิ์ ยังทำการสาธิตประสิทธิภาพของผงซักฟอกซีไนน์สบายวิช ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด ผลลัพธ์ที่ได้คือคุณสมบัติของซีไนน์สบายวอชชนะขาดนำหน้าทุกแบรนด์ค่ะ จบงานด้วยการร่วมรับประทานอาหารเย็น เป็นการพบปะกันครั้งแรกที่อิ่มอร่อย ได้ทั้งความรู้และมีความสุขมาก ๆ ค่ะ