C9 ANYLAB ชุดตรวจคัดกรองแอนติเจน โควิค-19

350.00 ฿7,500.00 ฿ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

📌ชุดตรวจโควิด ราคาส่ง พร้อมส่ง‼️ ราคาถูก สินค้าได้มาตรฐาน อย. ปลอดภัย 🤍

Anylab COVID-19 Ag Test Kit

📌 1 ชุด ราคา 350 บาท/ชุด แต่ละชุดจะประกอบด้วย

-ก้านสำลี Swab จมูก

-น้ำยา Buffer 1 ขวด

-ตัวชุดทดสอบ 1 ซอง

📌 25 ชุด ราคา 7500 บาท

1 กล่องจะประกอบด้วย

-ก้านสำลี Swab จมูก

-น้ำยา Buffer 25 ขวด

-ตัวชุดทดสอบ 25 ซอง

วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจและทดสอบ

1) กำจัดน้ำมูกหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆออกก่อนทำการเก็บสิ่งส่งตรวจ

2) ค่อยๆสอดก้านสำลีเก็บตัวอย่างเข้าในโพรงจมูกประมาณ 1 นิ้ว (ไม่ควรลึกเกิน 3

ซม.) หมุนก้านสำลีเก็บตัวอย่าง 5 ครั้ง (15 วินาที) เก็บตัวอย่างด้วยวิธีเดียวกันนี้

ทั้งสองข้างของจมูก

3) นำก้านสำลีเก็บตัวอย่างออกจากโพรงจมูก จากนั้นสอดก้านสำลีเข้าหลอดบัฟเฟอร์

และหมุนก้านสำลีเป็นจำนวน 20 ครั้ง ภายในหลอดบัฟเฟอร์เพื่อให้ตัวอย่างผสม

เข้ากันดีกับสารละลายบัฟเฟอร์ในหลอด

4) สวมฝาปิดหลอดบัฟเฟอร์สำหรับหยดลงบนหลอดบัฟเฟอร์

5) วางแผ่นทดสอบลงบนพื้นผิวที่เรียบ จากนั้นหยดสารตัวอย่างจำนวน 3 หยด ลงใน

หลุมของแผ่นทดสอบของชุดตรวจ

6) อ่านผลทดสอบที่ได้ภายใน 15-20 นาทีและไม่ควรอ่านผลทดสอบภายหลัง 20 นาที

7) หากพบว่าเส้นทดสอบขึ้นสีจางๆ ควรพิจารณาอาการแสดงของผู้ป่วยร่วมด้วย

| การแปลผลทดสอบ

1. แถบสีบริเวณเส้นควบคุม (C) จะต้องปรากฎด้านซ้ายของช่องแสดงผลเพื่อแสดงว่าชุด

ตรวจทำงานปกติ

2. แถบสีบริเวณเส้นทดสอบ (T) จะปรากฎด้านขวาของช่องแสดงผลเพื่อแสดงผลการ

ทดสอบของชุดตรวจ

3. แม้ว่าแถบสีของเส้นควบคุมจะจาง และ/หรือ แถบสีของเส้นทดสอบจะไม่จางเหมือน

เส้นควบคุม หากทำการทดสอบตามขั้นตอนถูกต้อง ให้อ่านผลการทดสอบเป็นผลบวก

4. ผลการทดสอบที่เป็นผลบวกควรพิจารณาควบคู่ไปกับการซักประวัติทางคลินิกและ

ข้อมูลอื่นๆที่ปรากฎ

 

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 300 g
ขนาด ไม่ระบุ
ชุดตรวจ

1ชิ้น, 1กล่อง