Posted on

พัฒนาบุคลิกภาพและสร้างตัวตนด้วยธาตุ สีมงคล และโหงวเฮ้ง

16 สิงหาคม 2565 สบายโซนเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลิกภาพ จึงจัดสัมมนาพิเศษเรื่อง พัฒนาบุคลิกภาพและสร้างตัวตนแบบง่าย ๆ ด้วย ธาตุ สีมงคลและโหงวเฮ้ง ซึ่งเนื้อหาเน้นการเสริมเสน่ห์ โชคลาภบารมี ด้วยศาสตร์เรื่องธาตุและสีมงคล เรียนรู้วิธีหาธาตุกลางประจำตัว สีประจำธาตุเสริมทรัพย์เสริมมงคล เพื่อดึงดูดความเจริญรุ่งเรื่องในธุรกิจการงาน การปรับโหงวเฮ้งให้ดูดีมีเสน่ห์ เสริมโชคลาภบารมี พร้อมแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างตัวตนให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์
วิทยากรโดย คุณรัตนา วิริยะตระกูลธร หรือ #ซินแสยุ้ยรวยด้วยธาตุ ที่ปกติต้องจองคิวกันข้ามเดือนข้ามปี แต่ครั้งนี้เราเชิญมาให้ครอบครัว Sbuyzone กันถึงที่ บอกเลยว่างานนี้มีแต่คุ้ม กับคุ้ม รู้สี รู้ธาตุ ทำอะไรก็ไม่พลาดแน่นอน!

จบจากการสัมมนายังมีเวลาพอสมควร ไม่ให้เสียโอกาส ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ Executive คนแรกของสบายโซน ขอถ่ายทอดวิทยายุทธที่จะช่วยเร่งการเติบโตของสมาชิกสบายโซน ด้วยโปรเจค Double 127 แผนการขยายทีมที่จะทำให้ทุกคนเติบโตได้เร็ว เห็นรายได้เพิ่มพูนอย่างรวดเร็ว แนวทางนี้จะถูกพูดถึงและผลักดันให้ใช้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อการเติบโตของสมาชิกทุกคน