บริการของเรา

Game Online

We provide service on MMORPG Game “WOM Online” (Weapon of mythology) from Taiwan
Please see other detail in http://www.womonline.in.th

B2B

Business to Business service.

Develop, design, testing, qc, import and other service for business who need owner brand digital device product

B2C

 

Business to Consumer

Sell and service for enduser

Service Center

Repair Service Center for mobile phones and tablets from domestic brands including jFone, Andropad, Sonore, TelGo , UPAD and True with our experienced and qualified technicians. We guarantee that the repaired mobile phones and tablets can be returned to the customers within 10 working days.

Work Capacity (per day)

Mobile Phone
1000
Tablet
500
Set Top Box
100
Other
50

เราคือใคร?

2548 ได้จดทะเบียนบริษัท และดำเนินธุรกิจ ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งซอฟแวร์

2554 ได้มีการนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต ทั้งยังจัดตั้งศูนย์บริการซ่อม และบริการหลังการขายโดยช่างผู้ชำนาญงาน จนถึงปัจจุบัน

ธุรกิจที่เคยดำเนินงานมา

  • เกม Khan Online
  • ระบบร้านค้าสำเร็จรูป We Easy
  • กระเป๋าเงินอิเล็คโทรนิคส์ Sbuypayment
  • Telgo โทรราคาประหยัด
  • เกม Wom Online
Online Service
50%
Development
25%
Hardware Service
80%
Import
70%