เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา  บริษัท สบายโซน จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี คศ. 2005  ด้วยทุนจดทะเบียน 75 ล้าน  และเริ่มมาดำเนินธุรกิจ สินค้าหมด บำรุงผิวพรรณ ความงามและสุขภาพ ในปี 2019  โดยมีวัตถุประสงค์  ที่เน้นสินค้าคุณภาพได้ประสิทธิภาพในการดูแลบำรุงผิวพรรณ และผม รวมทั้งหมวดอาหารเสริม สุขภาพ และต้องการสร้างนักธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมธุรกิจ แบบที่ลงทุนน้อยแต่ให้ผู้ที่เข้าร่วมสามารถสร้างรายได้แบบง่ายๆและได้รายได้ในจำนวนมากได้  และมุ่งเน้นการสร้างความสำเร็จให้ผู้เข้าร่วมทำธุรกิจทุกคนอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ

ปณิธาน

  1. มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าคุณภาพ โดยเน้นสารสกัดจากธรรมชาติ
  2. สนับสนุนผู้เข้าร่วมธุรกิจให้สามารถสร้างรายได้อย่างมากและมั่นคง 
  3. เราจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมทางการค้า ภายใต้การบริหารแบบมี ธรรมาภิบาล
  4. เราสร้างสังคมเครือข่ายที่ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเอื้ออาทรและช่วยเหลือกัน แบ่งปัน และมีความสุข
  5. เราจะเสริมความรู้และพัฒนาเพิ่มศักยภาพในทุกๆด้านให้กับสมาชิก