เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา และวิสัยทัศน์

บริษัท สบายโซน จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท และได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในปีพ.ศ. 2563 เพื่อประกอบกิจการแบบขายตรง เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพในกลุ่มสกินแคร์ และอาหารเสริม โดยคัดเลือกสินค้าที่มาจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล และมุ่งเน้นการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ
เรามีความปรารถนาที่จะสร้างธุรกิจเครือข่ายที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจได้โดยไม่มีเงื่อนไข และสามารถสร้างรายได้ผ่านสินค้าคุณภาพ ราคายุติธรรม และแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ทำได้จริง เพื่อชีวิตที่มีอิสรภาพทางการเงิน และเวลา และมีสุขภาพที่ดี

ปณิธาน

  1. มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าคุณภาพ โดยเน้นสารสกัดจากธรรมชาติ
  2. สนับสนุนผู้เข้าร่วมธุรกิจให้สามารถสร้างรายได้อย่างมากและมั่นคง 
  3. เราจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมทางการค้า ภายใต้การบริหารแบบมี ธรรมาภิบาล
  4. เราสร้างสังคมเครือข่ายที่ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเอื้ออาทรและช่วยเหลือกัน แบ่งปัน และมีความสุข
  5. เราจะเสริมความรู้และพัฒนาเพิ่มศักยภาพในทุกๆด้านให้กับสมาชิก

เข้าสู่ครอบครัวสบายโซน

บริษัท สบายโซน จำกัด เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าภายใต้แบรนด์ ซีไนน์ (C9) มีสินค้าหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่ม อาทิผลิตภัณฑ์ Personal Care, Skin Care, และอาหารเสริม C9 เป็นสินค้าที่เน้นคุณภาพการผลิต และคัดสรรส่วนผสมจากสารสกัดจากพืชและสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพสูง คิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ และเภสัชกร ผ่านกระบวนการทดสอบจากห้องทดลองและการใช้จริง ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับสากล และสินค้าทุกรายการได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ด้วยเป้าหมายที่ต้องการสร้างแบรนด์ของคนไทย เราจึงเน้นถึงคุณภาพสินค้าทุกรายการ จะต้องใช้ได้ผลดีและแก้ปัญหาได้ทั้งด้านความงามและสุขภาพ สินค้าจึงครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่ม ทำให้การขยายตลาดทำได้ง่าย เติบโตเร็ว ต่อเนื่องและมั่นคง