Posted on

พิธีประดับเข็มเกียรติยศนักธุรกิจสบายโซน

4 ธันวาคม 2565  บริษัท สบายโซน จำกัด จัดพิธีประดับเข็มเกียรติยศ ซึ่งเป็นพิธีใหญ่ครั้งแรกของสบายโซน มีผู้ร่วมงานทั้งสิ้นจำนวน 78 ท่าน  ในช่วงเช้า (09.00-12.00 น.) มีกิจกรรมพิเศษคือ The Moon Special โดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ เป็นการพูดเปิดใจกับการทำธุรกิจเครือข่าย และแนะนำให้รู้จักธุรกิจสบายโซนพร้อมวิธีเริ่มต้นที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นหลักการพื้นฐานที่จะเติบโตร่วมไปกับครอบครัวสบายโซน
ในช่วงบ่ายเป็นพิธีประดับเข็มเกียรติยศ ให้กับนักธุรกิจที่ขึ้นตำแหน่งซิลเวอร์  โกลด์  แพลทินัม  เอ็กเซ็กคูทีฟ และเพิร์ล เอ็กเซ็กคูทีฟ  ก่อนเริ่มงานได้รับเกียรติจาก คุณกุลทรัพย์  เมธีไตรพัฒน์ ประธานผู้ก่อตั้ง กล่าวเปิดงานและให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตและยังให้ผู้ร่วมงานร่วมสนุกพร้อมแจกของรางวัลอีกด้วย
ในช่วงการประดับเข็มเกียรติยศ คุณสุภัทรา  พึ่งพัฒนา ประธานผู้บริหารฯ ให้เกียรติเป็นผู้ประดับเข็มให้กับนักธุรกิจทุกท่านที่ขึ้นรับเข็ม
ในงานนี้ยังจัดให้มีช่วง Talk Special กับ Guest Speaker ที่เป็นแม่ทีมของสบายโซน ผู้ร่วมงานได้รับทราบประสบการณ์จากผู้นำ 5 ท่าน คือ คุณบุญเรือง  คำศิลา,  คุณชนัดดา  บุญยู่ฮง,  คุณพิมพ์ลักษณ์  ภิยะรัตน์, คุณแคทรียา  มารยาท และคุณพัชรนันท์  เศรษฐีธีรสกุล ซึ่งผู้ร่วมงานได้รับฟังประสบการณ์ที่มีค่าอย่างยิ่ง อันจะเป็นพลังให้ทุกคนได้มุ่งมั่นกับธุรกิจสบายโซนต่อไป