Posted on

สบายโซนบุกใต้ แนะนำธุรกิจสุราษฎร์ธานี

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. บริษัท สบายโซน จำกัด จัดสัมมนาแนะนำธุรกิจสบายโซนให้กับผู้สนใจโซนภาคใต้ ณ โรงแรมอัญชลี การ์เด้น อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
โดยการนำทีมแม่ทีมใหญ่ คุณวีระพงศ์  จำนงจิต นักธุรกิจระดับแพลทินัม ผู้บุกเบิกนำธุรกิจสบายโซนสู่ภาคใต้  การจัดครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากท่านประธานฝ่ายบริหาร คุณสุภัทรา  พึ่งพัฒนา ให้เกียรติไปร่วมสัมมนาและกล่าวพูดคุยกับสมาชิก รวมถึง ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงศ์ และ คุณชาตรี  ล้อมสวัสดิ์ ร่วมเป็นวิทยากร

หลังการสัมมนามีผู้สนใจสมัครสมาชิกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสบายโซน คาดว่าทีมงานทางภาตใต้ จะเติบโตขยายเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วในไม่ช้านี้…โปรดติดตามต่อต่อไป


สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ