Posted on

สบายโซนร่วมออกบูธแนะนำสินค้าที่สถานีโทรทัศน์ TOP NEWS (ธนาซิตี้)

วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. สบายโซนออกบูธแนะนำสินค้าสบายโซน และนำกาแฟคอฟฟี่มิกซ์สูตรเอ ชงเสิร์ฟผู้ที่มาร่วมงาน ที่สถานีโทรทัศน์ TOP NEWS (ธนาซิตี้) ตำบลบางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสถานีข่าว TOP NEWS 
2 ปี งานนี้มีผู้สนใจเข้าชมสินค้าสบายโซน ภายใต้แบรนด์ซีไนน์ จำนวนมาก และเนื่องจากสบายโซนเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนรายการของ TOP NEWS จึงมีผู้ตั้งใจเข้ามาเยียมชมพร้อมทั้งกล่าวทักทายอย่างอบอุ่น ในฐานะสมาชิกครอบครัวข่าวเช่นเดียวกัน
ขอขอบคุณ TOP NEWS ที่ให้พื้นที่ตรงนี้และขอให้เป็นสื่อที่อยู่คู่กับประเทศไทยและอยู่เคียงข้างประชาชนแบบนี้ตลอดไป