Posted on

แนะนำธุรกิจสบายโซน กรุงเทพฯ


วันเสาร์ที่  22 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. บริษัท สบายโซน จำกัด จัดสัมมนาแนะนำธุรกิจสบายโซนให้กับผู้สนใจในกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมสบายโซน ถนนเลียบคลองสอง การจัดครั้งนี้มีวิทยากรร่วมหลายท่าน โดยมีคุณกมล  ปัญญา รับหน้าที่เป็นพิธีกร  กล่าวเปิดสัมมนาและแนะนำบริษัทสบายโซนโดย คุณรุจิญา  ธรรมพิลา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเปิดใจเล่าที่มาของการมาร่วมธุรกิจสบายโซน โดยคุณจิรชยา  สิทธิชัยณรงค์  และคุณแคทรียา  มารยาท บรรยายผลิตภัณฑ์สบายโซน โดยคุณชาตรี  ล้อมสวัสดิ์ และเรื่องสำคัญคือแผนรายได้ของสบายโซนอธิบายโดย คุณธนวิชญ์  โนนหล้านอกจากนี้ยังมีการ
แนะนำผลิตภัณฑ์ที่กำลังนำเข้ามาใหม่คือ แปรงสีฟัน  แปรงปัดแก้ม และ เจลสักคิ้ว
แนะนำพูดคุยอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง หลังจากนั้นสมาชิกเลือกซื้อสินค้าไปจำนวนมาก ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน บรรยากาศของธุรกิจเครือข่ายที่อบอุ่นเช่นนี้ พบได้ที่สบายโซน


สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ