Posted on

แนะนำธุรกิจสบายโซน กรุงเทพฯ

วันเอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. บริษัท สบายโซน จำกัด จัดสัมมนาแนะนำธุรกิจสบายโซนให้กับผู้สนใจในกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมสบายโซน ถนนเลียบคลองสอง การจัดครั้งนี้มีวิทยากรร่วมหลายท่าน โดยมีคุณกมล  ปัญญา รับหน้าที่เป็นพิธีกร  กล่าวเปิดสัมมนาและแนะนำบริษัทสบายโซนโดย คุณรุจิญา  ธรรมพิลา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บรรยายผลิตภัณฑ์สบายโซนและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ โลชั่นผสมหัวน้ำหอม ซีไนน์ ไฮยา วิตซี ปรินท์ แอนด์ ปริ้นเซส โดยคุณชาตรี  ล้อมสวัสดิ์ และเรื่องสำคัญคือแผนรายได้ของสบายโซนอธิบายโดย คุณธนวิชญ์  โนนหล้า ปิดท้ายด้วยการพูดคุยเปิดใจเล่าที่มาของการมาร่วมธุรกิจสบายโซน โดยคุณพิมพ์ลักษณ์  ภิยะรัตน์ และคุณแคทรียา  มารยาท

ร่วมรับฟังการแนะนำธุรกิจด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเช่นนี้ ได้ทุกวันอาทิตย์ที่ห้องประชุมสบายโซน หรือตามกำหนดการที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ