Posted on

แนะนำธุรกิจสบายโซน กรุงเทพฯ

วันเอาทิตย์ที่  12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. บริษัท สบายโซน จำกัด จัดสัมมนาแนะนำธุรกิจสบายโซนให้กับผู้สนใจในกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมสบายโซน ถนนเลียบคลองสอง การจัดครั้งนี้มีวิทยากรร่วมหลายท่าน โดยมีคุณกมล  ปัญญา รับหน้าที่เป็นพิธีกร  กล่าวเปิดสัมมนาและแนะนำบริษัทสบายโซน และอธิบายแผนรายได้โดย คุณรุจิญา  ธรรมพิลา รองประธานฝ่ายบริหาร ร่วมด้วยวิทยากรระดับแม่ทีมใหญ่ของสบายโซน  ได้แก่ คุณพัชรนันท์  เศรษฐีธีรสกุล , คุณจิรชยา  สิทธิชัยณรงค์ , คุณพิมพ์ลักษณ์  ภิยะรัตน์ และคุณแคทรียา  มารยาท

ร่วมรับฟังการแนะนำธุรกิจด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเช่นนี้ ได้ทุกวันอาทิตย์ที่ห้องประชุมสบายโซน หรือตามกำหนดการที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป


สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ