Posted on

แนะนำธุรกิจสบายโซน หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ สบายโซนจัดสัมมนาแนะนำธุรกิจ โดยการนำของแม่ทีมใหญ่ของพื้นที่โซนหัวหิน คุณธนาภัค ปัญญดาโกวินครับ นักธุรกิจระดับ silver งานนี้มีวิทยากร เป็นนักธุรกิจระดับ Executive หนึ่งเดียวของสบายโซนคือ ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ และคุณชาตรี  ล้อมสวัสดิ์ นักธุรกิจระดับ Platinum ร่วมเป็นวิทยากร แนะนำความเป็นมาของสบายโซน ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และแผนธุรกิจที่ทำได้ง่าย สบาย และสร้างรายได้อย่างมั่นคง ซึ่งผู้ร่วมสัมมนาประทับใจและสนใจร่วมธุรกิจกันหลายคน
สบายโซน…ที่ที่ทุกคนสบายใจ