Posted on

แนะนำธุรกิจสบายโซน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย นำทีมโดยคุณพัชรนันท์  เศรษฐีธีรสกุล  นักธุรกิจระดับ Platinum และคุณชุติพนธ์  เรือนคำ นักธุรกิจระดับ Silver   โดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ นักธุรกิจระกับ Executive ของสบายโซน เป็นวิทยากรบรรยาย ผู้สนใจจากคนในพื้นที่มารับฟังการแนะนำธุรกิจ แนะนำผลิตภัณฑ์ และแผนธุรกิจที่ง่าย ทำได้สบาย ๆ พร้อมขยายทีมงานอย่างต่อเนื่อง
สบายโซน…ที่ที่ทุกคนสบายใจ