Posted on

แนะนำธุรกิจสบายโซน (OPP) กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สบายโซน จัดสัมมนาแนะนำธุรกิจสบายโซนให้กับผู้สนใจในกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมสบายโซน ถนนเลียบคลองสอง มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาจำนวน 20 ท่าน

การจัดครั้งนี้มีวิทยากรร่วมหลายท่าน โดยมีคุณธนวิชญ์  โนนหล้า รับหน้าที่เป็นพิธีกร  กล่าวเปิดสัมมนาและแนะนำบริษัทสบายโซนโดย คุณรุจิญา  ธรรมพิลา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเปิดใจเล่าที่มาของการมาร่วมธุรกิจสบายโซน โดยคุณพิมพ์ลักษณ์  ภิยะรัตน์ บรรยายผลิตภัณฑ์สบายโซน โดยเน้นผลิตภัณฑ์ใหม่โดย คุณชาตรีล้อมสวัสดิ์ และเรื่องสำคัญคือแผนรายได้ของสบายโซนอธิบายโดย คุณกมล  ปัญญา

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติร่วมแชร์ประสบการณ์การเข้าร่วมธุรกิจสบายโซน โดยคุณพัชรนันท์  เศรษฐีธีรสกุล ว่าที่ Executive อีกไม่นานเกินรอ นับเป็นการสัมมนาที่ได้ครบทุกเรื่อง หลังสัมมนาสบายโซนได้จับสลากเพื่อมอบรางวัลให้กับสมาชิกใหม่ที่โชคดี พร้อมทั้งได้จัดเลี้ยงอาหารเย็น เพื่อพูดคุยสังสรรค์กันต่อ

สบายโซนขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจสบายโซน…
สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ