Posted on

แนะนำธุรกิจสบายโซน (OPP) กรุงเทพ

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สบายโซน จัดสัมมนาแนะนำธุรกิจสบายโซนให้กับผู้สนใจในกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมสบายโซน ถนนเลียบคลองสอง มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาจำนวน 30 ท่าน

การจัดครั้งนี้นับเป็นการฟอร์มทีมผนึกกำลังวิทยากรหลายท่าน โดยมีคุณกมล  ปัญญา รับหน้าที่เป็นพิธีกร  กล่าวเปิดสัมมนาและแนะนำบริษัทสบายโซนโดย คุณสุภัทรา  พึ่งพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเปิดใจเล่าที่มาของการมาร่วมธุรกิจสบายโซน โดยคุณพิมพ์ลักษณ์  ภิยะรัตน์ บรรยายผลิตภัณฑ์สบายโซน โดยเน้นผลิตภัณฑ์ใหม่โดย คุณชาตรีล้อมสวัสดิ์ และเรื่องสำคัญคือแผนรายได้ของสบายโซนอธิบายโดย คุณธนวิชญ์  โนนหล้า

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติร่วมแชร์ประสบการณ์การเข้าร่วมธุรกิจสบายโซน โดยคุณจิรพงศ์  จำนงจิต และคุณคัทลียา  มารยาท นับเป็นการสัมมนาที่ได้ครบทุกเรื่อง ฟังแล้วหลายท่านสนใจเข้าร่วมธุรกิจสบายโซนหลายท่าน

สบายโซนขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจสบายโซน…
สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ