Posted on

แนะนำธุรกิจสบายโซน (OPP) บางใหญ่วันนที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สบายโซน จัดงานสัมมนาแนะนำธุรกิจ ให้กับผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซน ที่โรงแรมเวสเกต เรสซิเดนท์ บางใหญ่ งานนี้ มีวิทยากรให้ความรู้ และแนะนำสบายโซน หลายท่าน นำโดยฝ่ายบริหาร คุณสุภัทรา พึ่งพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยและเล่าที่มาของสบายโซน ในส่วนของวิทยากรหลักนำทีมโดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ เสริมด้วยคุณชาตรี ล้อมสวัสดิ์ , คุณจิรชยา  สิทธิชัยณรงค์ นักธุรกิจระดับแพลทินัม คุณพัชรนันท์  เศรษฐีธีรสกุล นักธุรกิจระดับโกลด์  คุณอภัสนันท์  ชูเชิด นักธุรกิจระดับซิลเวอร์

จากการสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจหลายท่าน สบายโซนขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจสบายโซน…
สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ