Posted on

แนะนำธุรกิจ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ภาคเหนือเริ่มคึกคักแล้วนะคะ จัดแนะนำธุรกิจกันอย่างต่อเนื่อง วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 ที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย นำทีมโดยคุณกมล  ปัญญา นักธุรกิจระดับ Platinum และคุณอัญชริการ์  จิตทาน โดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ นักธุรกิจระกับ Executive ของสบายโซน ลงพื้นที่เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมทีมงานชุดใหญ่ แข็งขันแบบนี้ทีมขยายได้เติบโตแน่นอน
สบายโซน…ที่ที่ทุกคนสบายใจ