Posted on

แนะนำธุรกิจ (OPP) บางใหญ่

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. สบายโซน จัดงานสัมมนาแนะนำธุรกิจ ให้กับผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซน ที่โรงแรมเวสเกต เรสซิเดนท์ บางใหญ่ งานนี้ มีวิทยากรให้ความรู้ และแนะนำสบายโซน หลายท่าน นำโดยฝ่ายบริหาร คุณสุภัทรา พึ่งพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยและเล่าที่มาของสบายโซน ในส่วนของวิทยากรหลักนำทีมโดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ เสริมด้วยคุณชาตรี ล้อมสวัสดิ์ จากการสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจหลายท่าน สบายโซนขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจสบายโซน…
สบายโซน… ที่ที่ทุกคนสบายใจ