Posted on

แนะนำธุรกิจ (OPP) อุตรดิตถ์

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สบายโซน จัดงานสัมมนาแนะนำธุรกิจ ให้กับผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซน ณ โรงแรมฟรายเดย์ จ.อุตรดิตถ์  นำทีมวิทยากรโดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์  นักธุรกิจระดับ Executive พร้อมด้วยผู้นำระดับ Platinum คุณพัชรนันท์  เศรษฐีธีรสกุล  คุณจิรชยา  สิทธิณรงค์  และคุณจารุณี  เล็กอุทัย ผนึกกำลังพูดแนะนำบริษัท แนะนำผลิตภัณฑ์ และอธิบายแผนรายได้ Sbuyzone Speed Plan

จากการสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซนจำนวนมาก สบายโซนขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจสบายโซน…


สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ