Posted on

แนะนำธุรกิจ (OPP) อ.บึงนาราง จ.พิจิตร


วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สบายโซน สัญจรไป จ.พิจิตร
ที่ อ.บึงนาราง จ.พิจิตร  นำทัพจัด OPP ครั้งนี้โดยแม่ทีมระดับซิลเวอร์ คุณบุญเรือง คำศิลานัดหมายผู้สนใจร่วมธุรกิจเข้าร่วมสัมมนา  สบายโซนจัดทีมวิทยากรชุดใหญ่ เพื่อให้ความรู้ และแนะนำธุรกิจสบายโซน รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ของสบายโซน  นำทีมวิทยากรโดยฝ่ายบริหาร คุณสุภัทรา พึ่งพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยและเล่าที่มาของสบายโซน ในส่วนของวิทยากรหลักนำทีมโดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์  นักธุรกิจระดับ Executive เสริมด้วยคุณชาตรี ล้อมสวัสดิ์  นักธุรกิจระดับแพลทินัม

จากการสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซนจำนวนมาก สบายโซนขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจสบายโซน…
สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ