Posted on

ค่ายผู้นำสบายโซน ครั้งที่ 4 (Sbuyzone Leader Camp #4)

สบายโซนจัดค่ายพัฒนาผู้นำสบายโซน ครั้งที่ 4 (Sbuyzone Leader Camp #4)  เมื่อวันที่
27-29 มกราคม 2566 ณ บ้านสบายโซน เขาใหญ่ โดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์  นักธุรกิจระดับ
Pearl Executive เป็นวิทยากรตลอดโปรแกรม  ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ค่ายนี้เป็นนักธุรกิจสบายโซนระดับ Silver จำนวน 16 ท่าน ซึ่งแต่ละท่าน่เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและต้องการเติบโตในระดับที่สูงขึ้น
การมาค่ายครั้งนี้ทุกท่านได้เรียนรู้วิธีการทำงาน การบริหารทีมงาน ตลอดจนการฝึกทักษะที่จำเป็น เพื่อให้สามารถขยายทีมงานและสร้างยอดโบนัสได้มากขึ้น

ผู้เข้าร่วมค่ายต่างมีความประทับใจและมีพลังที่จะสร้างธุรกิจให้เติบโตขึ้น เป็นบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขและไม่รู้ลืม

นักธุรกิจสบายโซนที่ขึ้นตำแหน่ง Silver จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมค่ายผู้นำนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และทาง
สบายโซน จะจัดครั้งที่ 5 และจะแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป


สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ

Posted on

SBUYZONE EXPO 2023 ครั้งที่ 1

22 มกราคม 2566 สบายโซน จัดงาน Sbuyzone Expo 2023 ครั้งที่ 1 ที่บริษัท สบายโซนถนนเลียบคลองสอง เพื่อจัดแสดงสินค้าทั้งหมดของสบายโซน พร้อมทั้งอธิบายแนะนำสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสมาชิกที่ร่วมงานจะได้รู้จักสินค้าของสบายโซนมากขึ้น และสามารถแนะนำบอกต่อกับลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังได้ถูกต้อง จะส่งผลต่อยอดขายและรายได้ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย


และในวันเดียวกันยังจัดให้มีการประชุมแนะนำธุรกิจสบายโซน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุภัทรา  พึ่งพัฒนา ประธานฝ่ายบริหารพูดคุยเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของบริษัท และมอบโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิกที่มาประชุมวันนี้ นอกจากนี้ คุณชาตรี  ล้อมสวัสดิ์ ได้พูดคุยถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแบบเจาะลึก ซึ่งเป็นที่สนใจมาก ๆ และสุดท้าย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ นักธุรกิจระดับ Pearl Executive คนแรกของสบายโซน ขึ้นพูดเปิดใจและอธิบายช่องทางที่มาของรายได้ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการทำธุรกิจเบื้องต้นกับสบายโซน

โอกาสพิเศษมาก ๆ สำหรับงานวันนี้ซึ่งตรงกับวันตรุษจีน คุณกุลทรัพย์  เมธีไตรพัฒน์ ให้เกียรติร่วมพูดคุยถึงแรงบันดาลใจในการผลิตภัณฑ์ แต่ละตัวซึ่งน่าสนใจและฟังเพลินมาก ๆ ปิดท้ายด้วยการแจกของขวัญวันตรุษจีนให้กับสมาชิกทุกคน และรับคำอวยพรด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจที่สุด

Posted on

Sbuyzone Christmas Party 2023

25 ธันวาคม 2565 สบายโซน จัดเลี้ยงสังสรรค์ฉลองคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ที่บริษัทสบายโซน งานเลี้ยงครั้งนี้นับเป็นวาระที่สบายโซนครบรอบ 1 ปีพอดี  สมาชิกมีจำนวนมากขึ้น บรรยากาศจึงเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีความอบอุ่นและเป็นกันเอง
ภายในงานได้ร่วมสนุกสนานเล่นเกม ร้องเพลง จับฉลากแลกของขวัญ และรับของขวัญจากบริษัท
โอกาสที่จะขึ้นปีใหม่นี้ สบายโซน ขออวยพรให้สมาชิกทุกท่านมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีความสุขและประสบผลสำเร็จในการทำธุรกิจร่วมกับสบายโซน

สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ

Posted on

แนะนำธุรกิจสบายโซน กรุงเทพฯ

วันเอาทิตย์ที่  25 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. บริษัท สบายโซน จำกัด จัดสัมมนาแนะนำธุรกิจสบายโซนให้กับผู้สนใจในกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมสบายโซน ถนนเลียบคลองสอง โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังมากกว่า 60 ท่าน การจัดครั้งนี้มีวิทยากรร่วมหลายท่าน โดยมีคุณกมล  ปัญญา รับหน้าที่เป็นพิธีกร  กล่าวเปิดสัมมนาและแนะนำบริษัทสบายโซนโดย คุณสุภัทรา  พึ่งพัฒนา  ทีมวิทยากรนำโดยแม่ทีมอันดับหนึ่งของสบายโซน ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์  พร้อมด้วยทีมวิทยากร คุณจิรชยา  สิทธิชัยณรงค์ , คุณณัฎฐ์  นันท์โชติรัชต์ , คุณธนวิชญ์  โนนหล้า และคุณวีระพงษ์  จำนงจิต

เป็นโอกาสพิเศษที่สุดที่ประธานผู้ก่อตั้ง คุณกุลทรัพย์  เมธีไตรพัฒน์  ให้เกียรติมาร่วมพูดคุย และเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่ก่อตั้งสบายโซนขึ้นมา ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทำให้เข้าใจได้ว่า สบายโซนก่อตั้งขึ้นมาก็เพื่อให้สมาชิกที่ร่วมธุรกิจมีโอกาสสร้างรายได้ที่ทำได้ง่าย สามารถเป็นแหล่งรายได้เสริมจนถึงเป็นรายได้ประจำได้

ร่วมรับฟังการแนะนำธุรกิจด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเช่นนี้ ได้ทุกวันอาทิตย์ที่ห้องประชุมสบายโซน หรือตามกำหนดการที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ

Posted on

แนะนำธุรกิจสบายโซน กรุงเทพฯ

วันเอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. บริษัท สบายโซน จำกัด จัดสัมมนาแนะนำธุรกิจสบายโซนให้กับผู้สนใจในกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมสบายโซน ถนนเลียบคลองสอง โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังมากกว่า 30 ท่าน การจัดครั้งนี้มีวิทยากรร่วมหลายท่าน โดยมีคุณกมล  ปัญญา รับหน้าที่เป็นพิธีกร  กล่าวเปิดสัมมนาและแนะนำบริษัทสบายโซนโดย คุณสุภัทรา  พึ่งพัฒนา  เรื่องสำคัญคือแผนรายได้ของสบายโซนอธิบายโดย คุณธนวิชญ์  โนนหล้า นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติพิเศษจาก คุณพิมพ์ลักษณ์  ภิยะรัตน์ และคุณบุญเรือง  คำศิลา

ปิดท้ายด้วยวิทยากรพิเศษ นักธุรกิจอันดับหนึ่งของสบายโซน ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ ขึ้นพูดเปิดใจ ให้เห็นความสวยงามของธุรกิจสบายโซน พร้อมทั้งแนะนำกลยุทธ์การสร้างรายได้ที่รวดเร็วกับสบายโซน

ร่วมรับฟังการแนะนำธุรกิจด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเช่นนี้ ได้ทุกวันอาทิตย์ที่ห้องประชุมสบายโซน หรือตามกำหนดการที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป


สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ

Posted on

TikTok พารวย กับสบายโซน

10 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.  บริษัท สบายโซน  จำกัด จัด Workshop TikTok พารวย
สำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อนำไปใช้เป็นช่องทางการสร้างรายได้ให้กับนักธุรกิจสบายโซน
การจัดครั้งนี้ได้เชิญคุณชุติมันต์  กิตติรัตนาไพศาล หรือคุณจิตร์  เจ้าของช่อง  Kinnkann ทาง TikTok
มาเป็นวิทยากร ซึ่งได้แนะนำตั้งแต่การเปิด TikTok  การค้นหาตัวตนเพื่อสร้างคอนเทนต์ ข้อห้ามที่ควรระวัง และแนะนำแอพเพื่อตัดต่อคลิปเบื้องต้น

หลังจากเรียนแล้วยังได้เปิดไลน์กลุ่มเพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างต่อเนื่อง คอยติดตามสมาชิกสบายโซน
บน TikTok กันได้เลย

Posted on

พิธีประดับเข็มเกียรติยศนักธุรกิจสบายโซน

4 ธันวาคม 2565  บริษัท สบายโซน จำกัด จัดพิธีประดับเข็มเกียรติยศ ซึ่งเป็นพิธีใหญ่ครั้งแรกของสบายโซน มีผู้ร่วมงานทั้งสิ้นจำนวน 78 ท่าน  ในช่วงเช้า (09.00-12.00 น.) มีกิจกรรมพิเศษคือ The Moon Special โดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ เป็นการพูดเปิดใจกับการทำธุรกิจเครือข่าย และแนะนำให้รู้จักธุรกิจสบายโซนพร้อมวิธีเริ่มต้นที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นหลักการพื้นฐานที่จะเติบโตร่วมไปกับครอบครัวสบายโซน
ในช่วงบ่ายเป็นพิธีประดับเข็มเกียรติยศ ให้กับนักธุรกิจที่ขึ้นตำแหน่งซิลเวอร์  โกลด์  แพลทินัม  เอ็กเซ็กคูทีฟ และเพิร์ล เอ็กเซ็กคูทีฟ  ก่อนเริ่มงานได้รับเกียรติจาก คุณกุลทรัพย์  เมธีไตรพัฒน์ ประธานผู้ก่อตั้ง กล่าวเปิดงานและให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตและยังให้ผู้ร่วมงานร่วมสนุกพร้อมแจกของรางวัลอีกด้วย
ในช่วงการประดับเข็มเกียรติยศ คุณสุภัทรา  พึ่งพัฒนา ประธานผู้บริหารฯ ให้เกียรติเป็นผู้ประดับเข็มให้กับนักธุรกิจทุกท่านที่ขึ้นรับเข็ม
ในงานนี้ยังจัดให้มีช่วง Talk Special กับ Guest Speaker ที่เป็นแม่ทีมของสบายโซน ผู้ร่วมงานได้รับทราบประสบการณ์จากผู้นำ 5 ท่าน คือ คุณบุญเรือง  คำศิลา,  คุณชนัดดา  บุญยู่ฮง,  คุณพิมพ์ลักษณ์  ภิยะรัตน์, คุณแคทรียา  มารยาท และคุณพัชรนันท์  เศรษฐีธีรสกุล ซึ่งผู้ร่วมงานได้รับฟังประสบการณ์ที่มีค่าอย่างยิ่ง อันจะเป็นพลังให้ทุกคนได้มุ่งมั่นกับธุรกิจสบายโซนต่อไป

Posted on

ล่องเรือดินเนอร์เจ้าพระยากับสบายโซน

3 ธันวาคม 2565 บริษัท สบายโซน จำกัด จัดดินเนอร์ปาร์ตี้ลำน้ำเจ้าพระยา ลงเรืออลังกา ครูซ ณ ท่าเรือไอคอนสยาม  มีผู้ร่วมดินเนอร์จำนวน 82 ท่าน ซึ่งเป็นสมาชิกและแม่ทีมของสบายโซน บรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเอง เหมือนร่วมดินเนอร์กับครอบครัวใหญ่
งานนี้ได้เชิญนางงามจากเวทีมิสแกรนด์ มาร่วมสร้างสีสันืทำให้บรรยากาศดูสวยงาม สร้างความสดชื่นให้กับสมาชิกได้มากขึ้น
ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ที่สบายโซนจัดดินเนอร์ล่องเรือเจ้าพระยา มีจำนวนสมาชิกมากกว่าครั้งที่แล้ว คาดว่าครั้งต่อไปที่จะจัดสมาชิกจะเพิ่มขึ้นกว่านี้มาก

Posted on

แนะนำธุรกิจสบายโซน กรุงเทพฯ

วันเอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. บริษัท สบายโซน จำกัด จัดสัมมนาแนะนำธุรกิจสบายโซนให้กับผู้สนใจในกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมสบายโซน ถนนเลียบคลองสอง การจัดครั้งนี้มีวิทยากรร่วมหลายท่าน โดยมีคุณกมล  ปัญญา รับหน้าที่เป็นพิธีกร  กล่าวเปิดสัมมนาและแนะนำบริษัทสบายโซนโดย คุณรุจิญา  ธรรมพิลา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บรรยายผลิตภัณฑ์สบายโซนและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ โลชั่นผสมหัวน้ำหอม ซีไนน์ ไฮยา วิตซี ปรินท์ แอนด์ ปริ้นเซส โดยคุณชาตรี  ล้อมสวัสดิ์ และเรื่องสำคัญคือแผนรายได้ของสบายโซนอธิบายโดย คุณธนวิชญ์  โนนหล้า ปิดท้ายด้วยการพูดคุยเปิดใจเล่าที่มาของการมาร่วมธุรกิจสบายโซน โดยคุณพิมพ์ลักษณ์  ภิยะรัตน์ และคุณแคทรียา  มารยาท

ร่วมรับฟังการแนะนำธุรกิจด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเช่นนี้ ได้ทุกวันอาทิตย์ที่ห้องประชุมสบายโซน หรือตามกำหนดการที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ

Posted on

Project The Moon โดย ดร.กิตติพันธ์ ตัณฑะพงษ์

วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ แม่ทีมอันดับหนึ่ของสบายโซน จัดสัมมนาเพื่อแบ่งปันแนวทางการทำธุรกิจสบายโซน สำหรับสมาชิกใหม่ที่เริ่มก้าวเข้าสู่ธุรกิจสบายโซน

ซึ่งเปรียบเหมือนพระจันทร์ที่มีแสงนวลอ่อน ๆ ยังไม่สว่างไสว แต่หากมุ่งมั่นทำตามแนวทางที่แนะนำ ก็จะสามารถเปล่งประกายเจิดจ้าได้
การสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้าร่วมฟังจำนวน 30 ท่าน ต่างพึงพอใจมากเพราะได้รับแนวทางที่มีประโยชน์ทั้งด้านการปรับ Mindset ใหม่ ,แนวคิดของการทำธุรกิจ, ความเป็นมาของสบายโซน, การแนะนำสินค้า, การหาสมาชิกใหม่, การทำงานร่วมกับแม่ทีม , การตอบข้อโต้แย้ง

สำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมธุรกิจสบายโซน สามารถเข้าร่วมสัมมนา Project The Moon ได้ทุกเดือนที่จะมีการจัดขึ้นซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป

สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ