ตำแหน่งเกียรติยศ ระดับ Executive

ชื่อสมาชิกตำแหน่ง
กิตติพันธ์ ตัณฑะพงษ์Pearl Executive​
ชนัดดา บุญยู่ฮงExecutive
ชาตรี ล้อมสวัสดิ์Executive
พัชรนันท์ เศรษฐีธีรสกุลPearl Executive​
มิตร ประมวลวรชาติExecutive
รุจิญา กาญจนุปกฤตExecutive

Update 2023-03-05