ไม่สามารถใช้ E-Cash เพื่อซื้อสินค้าได้

กรุณาตรวจสอบว่าท่านได้กรอกข้อมูลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้แล้วหรือยัง เนื่องจากผลตอบแทน(โบนัส)จากการซื้อของท่าน ต้องชำระภาษีตามกฏหมาย หากไม่มีข้อมูลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนให้ท่านได้ ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่าน กรุณาใส่ข้อมูลบัตรประชาชนก่อนวันที่ 25 ของเดือน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่บริษัทจะรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งภาษี

วิธีการใส่เลขที่บัตรประชาชน / เลขที่บัญชีธนาคาร ให้เข้าไปที่หน้าข้อมูลส่วนตัว เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิก upgrade ที่ด้านล่างขวามือ