Posted on

Leader’s Outing # 1 แก่งกระจาน เพชรบุรี

บริษัท สบายโซน จำกัด จัดทริปสัมมนาพัฒนาผู้นำทีม เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 สถานที่คือ นานา รีสอร์ท แก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี ณ ที่นี้ถือว่าเป็นที่พักที่ดีที่สุดของแก่งกระจาน
การจัดครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่เป็นรูปแบบการสัมมนา มีผู้นำที่ทำคุณสมบัติไปร่วมทริปกับเราได้ 35 ท่าน ซึ่งเป็นกรุ๊ปที่พอเหมาะกับการจัดกิจกรรมแบบนี้
โดยภาพรวมแล้วมีเสียงตอบรับที่ดี เพราะสมาชิกได้มีโอกาสเที่ยวพักผ่อนกับบรรยากาศธรรมชาติของที่พัก และการล่องเรือ
ชมเขื่อนแก่งกระจาน รวมถึงการได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้นำในรูปแบบกิจกรรมการทำงานเป็นทีม ซึ่งได้รับทั้งความสนุกสนาน
และสาระจากกิจกรรมอีกด้วย
ทั้งหมดนี้สบายโซนจัดให้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จบทริปนี้ก็เตรียมสนุกในทริปต่อไปได้เลย…
สบายโซน…ที่ที่ทุกคนสบายใจ