Posted on

Project The Moon โดย ดร.กิตติพันธ์ ตัณฑะพงษ์

วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ แม่ทีมอันดับหนึ่ของสบายโซน จัดสัมมนาเพื่อแบ่งปันแนวทางการทำธุรกิจสบายโซน สำหรับสมาชิกใหม่ที่เริ่มก้าวเข้าสู่ธุรกิจสบายโซน

ซึ่งเปรียบเหมือนพระจันทร์ที่มีแสงนวลอ่อน ๆ ยังไม่สว่างไสว แต่หากมุ่งมั่นทำตามแนวทางที่แนะนำ ก็จะสามารถเปล่งประกายเจิดจ้าได้
การสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้าร่วมฟังจำนวน 30 ท่าน ต่างพึงพอใจมากเพราะได้รับแนวทางที่มีประโยชน์ทั้งด้านการปรับ Mindset ใหม่ ,แนวคิดของการทำธุรกิจ, ความเป็นมาของสบายโซน, การแนะนำสินค้า, การหาสมาชิกใหม่, การทำงานร่วมกับแม่ทีม , การตอบข้อโต้แย้ง

สำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมธุรกิจสบายโซน สามารถเข้าร่วมสัมมนา Project The Moon ได้ทุกเดือนที่จะมีการจัดขึ้นซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป

สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ