Posted on

SBUYZONE EXPO 2023 ครั้งที่ 1

22 มกราคม 2566 สบายโซน จัดงาน Sbuyzone Expo 2023 ครั้งที่ 1 ที่บริษัท สบายโซนถนนเลียบคลองสอง เพื่อจัดแสดงสินค้าทั้งหมดของสบายโซน พร้อมทั้งอธิบายแนะนำสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสมาชิกที่ร่วมงานจะได้รู้จักสินค้าของสบายโซนมากขึ้น และสามารถแนะนำบอกต่อกับลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังได้ถูกต้อง จะส่งผลต่อยอดขายและรายได้ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย


และในวันเดียวกันยังจัดให้มีการประชุมแนะนำธุรกิจสบายโซน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุภัทรา  พึ่งพัฒนา ประธานฝ่ายบริหารพูดคุยเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของบริษัท และมอบโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิกที่มาประชุมวันนี้ นอกจากนี้ คุณชาตรี  ล้อมสวัสดิ์ ได้พูดคุยถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแบบเจาะลึก ซึ่งเป็นที่สนใจมาก ๆ และสุดท้าย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ นักธุรกิจระดับ Pearl Executive คนแรกของสบายโซน ขึ้นพูดเปิดใจและอธิบายช่องทางที่มาของรายได้ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการทำธุรกิจเบื้องต้นกับสบายโซน

โอกาสพิเศษมาก ๆ สำหรับงานวันนี้ซึ่งตรงกับวันตรุษจีน คุณกุลทรัพย์  เมธีไตรพัฒน์ ให้เกียรติร่วมพูดคุยถึงแรงบันดาลใจในการผลิตภัณฑ์ แต่ละตัวซึ่งน่าสนใจและฟังเพลินมาก ๆ ปิดท้ายด้วยการแจกของขวัญวันตรุษจีนให้กับสมาชิกทุกคน และรับคำอวยพรด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจที่สุด