Posted on

แนะนำธุรกิจสบายโซน (OPP) กรุงเทพ

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สบายโซน จัดสัมมนาแนะนำธุรกิจสบายโซนให้กับผู้สนใจในกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมสบายโซน ถนนเลียบคลองสอง มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาจำนวน 30 ท่าน

การจัดครั้งนี้นับเป็นการฟอร์มทีมผนึกกำลังวิทยากรหลายท่าน โดยมีคุณกมล  ปัญญา รับหน้าที่เป็นพิธีกร  กล่าวเปิดสัมมนาและแนะนำบริษัทสบายโซนโดย คุณสุภัทรา  พึ่งพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเปิดใจเล่าที่มาของการมาร่วมธุรกิจสบายโซน โดยคุณพิมพ์ลักษณ์  ภิยะรัตน์ บรรยายผลิตภัณฑ์สบายโซน โดยเน้นผลิตภัณฑ์ใหม่โดย คุณชาตรีล้อมสวัสดิ์ และเรื่องสำคัญคือแผนรายได้ของสบายโซนอธิบายโดย คุณธนวิชญ์  โนนหล้า

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติร่วมแชร์ประสบการณ์การเข้าร่วมธุรกิจสบายโซน โดยคุณจิรพงศ์  จำนงจิต และคุณคัทลียา  มารยาท นับเป็นการสัมมนาที่ได้ครบทุกเรื่อง ฟังแล้วหลายท่านสนใจเข้าร่วมธุรกิจสบายโซนหลายท่าน

สบายโซนขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจสบายโซน…
สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ

Posted on

แนะนำธุรกิจ (OPP) อุตรดิตถ์

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สบายโซน จัดงานสัมมนาแนะนำธุรกิจ ให้กับผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซน ณ โรงแรมฟรายเดย์ จ.อุตรดิตถ์  นำทีมวิทยากรโดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์  นักธุรกิจระดับ Executive พร้อมด้วยผู้นำระดับ Platinum คุณพัชรนันท์  เศรษฐีธีรสกุล  คุณจิรชยา  สิทธิณรงค์  และคุณจารุณี  เล็กอุทัย ผนึกกำลังพูดแนะนำบริษัท แนะนำผลิตภัณฑ์ และอธิบายแผนรายได้ Sbuyzone Speed Plan

จากการสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซนจำนวนมาก สบายโซนขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจสบายโซน…


สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ

Posted on

สบายโซนเพิ่มศักยภาพผู้นำด้วยหลักสูตร Public Speaking

17-18 กันยายน 2565 บริษัท สบายโซน  จำกัด จัดสัมมนาหลักสูตร การพูดในที่ชุมชน (Public Speaking) เพื่อพัฒนาผู้นำเครือข่ายสบายโซนให้มีศักยภาพพร้อมและมีความมั่นใจในการขยายงาน สามารถจัดประชุม OPP หรือ House Meeting ได้ โดยวิทากร อ.สมชาย  หนองฮี วิทยากรและนักพูดชื่อดัง ได้ให้คำแนะนำ และให้มีการฝึกพูดในฐานะพิธีกร วิทยากร พูดแนะนำผลิตภัณฑ์ พูดจูงใจ และการอธิบายแผนรายได้  ตลอด 2 วันเต็มกับการฝึกแบบเข้มข้น  และการได้รับคำแนะนำรายบุคคล เห็นผลได้ในตอนท้ายของโปรแกรมว่า ผู้นำทุกท่านได้ผ่านการเรียนรู้ฝึกฝน จนสามารถพูดได้พูดเป็น พร้อมและมั่นใจที่จะนำไปใช้กับการจัด OPP และขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไป
Public Speaking เป็นหลักสูตรที่สบายโซน เห็นความสำคัญ การพัฒนาผู้นำและสมาชิกสบายโซน เป็นภารกิจสำคัญที่เราจะมุ่งมั่นดำเนินการต่อไป

Posted on

Sbuyzone Leader Camp Group B

9-11 กันยายน 2565 สบายโซน จัด Sbuyzone Leader Camp กลุ่ม B  ณ บ้านสบายโซน เขาใหญ่ 
เป็นค่ายพัฒนาผู้นำเครือข่ายสบายโซน ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้นำ ให้ผู้นำมีเทคนิควิธีการขยายทีมงานได้ สามารถจัดประชุมแนะนำธุรกิจได้ นับเป็นการเรียนรู้ที่เข้มข้นมาก แนะนำทั้งเทคนิค วิธีการ และฝึกฝนเสมือนจริงกับการจัดประชุมแนะนำธุรกิจ และการติดต่อผู้มุ่งหวังเพื่อจัดทำแผนการจัดประชุม

 ปิดจบด้วยความประทับใจ และซาบซึ้งใจเมื่อประธานผู้ก่อตั้ง คุณกุลทรัพย์ เมธีไตรพัฒน์ มาเซอร์ไพร้ส์พูดคุยด้วยความอบอุ่น และเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า สิ่งสำคัญที่ทุกคนที่มาร่วมค่ายได้รับกลับไปคือมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับผู้นำด้วยกันเอง และผู้นำกับสบายโซน เป็นค่ายที่จะประทับใจไม่รู้ลืม

Posted on

สร้างธุรกิจ สร้างรายได้กับสบายโซน

วันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สบายโซนจัดสัมมนา “สร้างธุรกิจ สร้างรายได้กับสบายโซน”
ณ ห้องประชุมสบายโซน ถนนเลียบคลองสอง มีผู้ร่วมสัมมนาจำนวน 21 ท่าน

การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อแนะนำธุรกิจสบายโซน โดยให้ข้อมูลของบริษัท ผลิตภัณฑ์ และแผนรายได้ ที่สามารถ
ทำได้ง่าย สบาย และเติบโตเร็ว งานนี้ ดร.กิตติพันธ์ ตัณฑะพงษ์ นักธุรกิจระดับ Executive เป็นวิทยากรหลัก
ร่วมด้วย คุณสุภัทรา พึ่งพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมพูดคุยเล่าถึงที่มาของผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่กว่าจะออก
ผลิตภัณฑ์มาได้ ต้องผ่านการเลือกเฟ้น ปรับแก้ไขเพิ่มเติมจนกว่าจะเป็นที่น่าพอใจ

นอกจากนี้ยังได้ฟังประสบการณ์ทรงคุณค่าของ คุณพิมพ์ลักษณ์ ภิยะรัตน์ นักธุรกิจระดับ Platinum ที่เล่าถึง
การเข้ามาร่วมธุรกิจกับสบายโซน แม้ทางครอบครัวจะอยู่ในแวดวงการเมืองและมีธุรกิจที่ต้องดูแล แต่ก็ยัง
ร่วมธุรกิจกับสบายโซนแบบจริงจัง ฟังแล้วสร้างแรงบันดาลใจได้มากจริง ๆ

Posted on

SBUYZONE Leader Camp Group A

เพราะการเรียนรู้คือการติดอาวุธสู่ความสำเร็จ สบายโซน มุ่งเน้นการเรียนรู้และกำหนดเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องสนับสนุนให้ผู้ร่วมธุรกิจมีศักยภาพพร้อมที่จะนำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จ
วันที่ 26-28 สิงหาคม 3 วัน 2 คืน สบายโซนจัดแคมป์การเรียนรู้ Sbuyzone Leader Camp Group A นำการเรียนรู้โดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ นักธูรกิจระดับ Executive ของสบายโซน นับเป็นแคมป์ครั้งแรกของสบายโซนที่จัดเต็มมาก ๆ ได้เนื้อหาสาระและประสบการณ์ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้น พัฒนารายบุคคล และลงสนามจริงแบบจับมือทำ
เป็นแคมป์ที่เสมือนการลับอาวุธให้แหลมคมเฉียบขาดให้กับแม่ทีมกลุ่มแรก จำนวน 16 ท่าน เพื่อนำไปใช้สร้างทีมต่อไปให้เติบโตแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และแม่ทีมเองก็จะก้าวสู่ระดับนักธุรกิจที่สูงขึ้นอีก
สถานที่จัดแคมป์ครั้งนี้คือบ้านพักเขาใหญ่ ของสบายโซน ซึ่งบรรยากาศที่พักช่วยสร้างความสนิทสนม เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างแม่ทีมเสมือนญาติมิตรที่ดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างอบอุ่น
จบการสัมมนาด้วยความรักแบบมีการหลั่งน้ำตาด้วยความซาบซึ้ง

พบกันใหม่กับ Sbuyzone Leadership Camp Group B ในวันที่ 9-11 กันยายนนี้
สบายโซน..ที่ที่ทุกคนสบายใจ

Posted on

“สร้างธุรกิจ สร้างรายได้ กับสบายโซน”

วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565 สบายโซนจัดสัมมนา “สร้างธุรกิจ สร้างรายได้ กับสบายโซน” เพื่อแนะนำธุรกิจสบายโซน แนะนำผลิตภัณฑ์จัดชุดพิเศษ 1,500 คะแนน และแนะนำแผนรายได้ โดยวิทยากร 3 สาว คุณรุจิญา  ธรรมพิลา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณพัชรนันท์  เศรษฐีธีรสกุล นักธุรกิจระดับ Platinum และคุณจิรชยา  สิทธิชัยณรงค์ นักธุรกิจระดับ Platinum อธิบายรายละเอียด เพื่อสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น หลังสัมมนาสมาชิกได้ทานอาหารร่วมกันและพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางกันอย่างเป็นกันเอง ปรากฏภาพที่ดูอบอุ่นสมกับเป็นครอบครัวสบายโซน

Posted on

แนะนำธุรกิจสบายโซน หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ สบายโซนจัดสัมมนาแนะนำธุรกิจ โดยการนำของแม่ทีมใหญ่ของพื้นที่โซนหัวหิน คุณธนาภัค ปัญญดาโกวินครับ นักธุรกิจระดับ silver งานนี้มีวิทยากร เป็นนักธุรกิจระดับ Executive หนึ่งเดียวของสบายโซนคือ ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ และคุณชาตรี  ล้อมสวัสดิ์ นักธุรกิจระดับ Platinum ร่วมเป็นวิทยากร แนะนำความเป็นมาของสบายโซน ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และแผนธุรกิจที่ทำได้ง่าย สบาย และสร้างรายได้อย่างมั่นคง ซึ่งผู้ร่วมสัมมนาประทับใจและสนใจร่วมธุรกิจกันหลายคน
สบายโซน…ที่ที่ทุกคนสบายใจ

Posted on

สบายโซนจัดสัมมนา “7 ทักษะทำธุรกิจเครือข่ายให้สำเร็จ”

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 สบายโซนจัดสัมมนา “7 ทักษะทำธุรกิจเครือข่ายให้สำเร็จ” เพื่อแนะนำทักษะสำคัญสำหรับการทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบผลสำเร็จ โดยมีแม่ทีมที่สนใจเข้าร่วมฟัง พร้อมทั้งได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพัฒนาธุรกิจต่อไป  วิทยากรโดยคุณชาตรี  ล้อมสวัสดิ์ นักธุรกิจระดับ Platinum การสัมมนาครั้งนี้วิทยากรนำเนื้อหาที่เป็นสากล มาย่อยง่าย ๆ ให้ได้เรียนรู้ นับเป็นหลักสูตรหนึ่งที่สำคัญมากต่อการทำธุรกิจสบายโซน

Posted on

แนะนำธุรกิจ จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมฟรายเดย์ จ.อุตรดิตถ์ แม่ทีมมือหนึ่งคุณจิรชยา  สิทธิชัยณรงค์ นักธุรกิจระดับ Platinum และคุณจารุณี  เล็กอุทัย นักธุรกิจระดับ Silver นำผู้สนใจรับฟังการแนะนำธุรกิจสบายโซน  การนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพ และแผนธุรกิจาบายโซน  โดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ นักธุรกิจระกับ Executive ของสบายโซน เป็นวิทยากรบรรยาย ทีมนี้พร้อมเติบโตขยายธุรกิจ พร้อมขยายทีมงานอย่างต่อเนื่อง
สบายโซน…ที่ที่ทุกคนสบายใจ