Posted on

แนะนำธุรกิจ (OPP) พิษณุโลก

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สบายโซน สัญจรไป จ.พิษณุโลก
ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค สบายโซนจัดทีมวิทยากรชุดใหญ่ เพื่อให้ความรู้ และแนะนำธุรกิจสบายโซน รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ของสบายโซน  นำทีมวิทยากรโดยฝ่ายบริหาร คุณสุภัทรา พึ่งพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยและเล่าที่มาของสบายโซน ในส่วนของวิทยากรหลักนำทีมโดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์  นักธุรกิจระดับ Executive เสริมด้วยคุณชาตรี ล้อมสวัสดิ์  นักธุรกิจระดับแพลทินัม

จากการสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซนจำนวนมาก สบายโซนขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจสบายโซน…
สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ

Posted on

“ปลดหนี้ ปลดทุกข์ ปลุกพลังชีวิตใหม่กับสบายโซน”

จากปณิธานของผู้ก่อตั้งธุรกิจสบายโซน ที่ต้องการให้ผู้ร่วมธุรกิจกับสบายโซนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุขสบายอย่างยั่งยืน แต่พบว่ามีปัญหาหนึ่งที่ฉุดรั้งไว้นั่นก็คือ ปัญหา “หนี้สิน” ที่หลายคนประสบอยู่ ซึ่งสบายโซนได้เล็งเห็นว่าควรช่วยเหลือหรือหาทางออกให้กับคนที่มีหนี้ ก็จะเป็นเรื่องที่ดี

สบายโซนจึงจัดสัมมนาเรื่อง “ปลดหนี้ ปลดทุกข์ ปลุกพลังชีวิตใหม่กับสบายโซน” เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น. ณ บริษัทสบายโซน (ร้านรวมญาติ) โดยได้เชิญวิทยากรมืออาชีพทางด้านการบริหารจัดการเงิน คุณหมอนัท ธนัฐ  ศิริวรางกูร Money Coach ระดับต้น ๆ ของเมืองไทย

ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ต่างได้รับแนวทางที่เป็นประโยชน์มาก และซาบซึ้งถึงความปรารถนาดีของทางบริษัท สบายโซน ที่เห็นถึงปัญหาของนักธุรกิจสบายโซน
สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ …

Posted on

แนะนำธุรกิจ (OPP) อ.บึงนาราง จ.พิจิตร


วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สบายโซน สัญจรไป จ.พิจิตร
ที่ อ.บึงนาราง จ.พิจิตร  นำทัพจัด OPP ครั้งนี้โดยแม่ทีมระดับซิลเวอร์ คุณบุญเรือง คำศิลานัดหมายผู้สนใจร่วมธุรกิจเข้าร่วมสัมมนา  สบายโซนจัดทีมวิทยากรชุดใหญ่ เพื่อให้ความรู้ และแนะนำธุรกิจสบายโซน รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ของสบายโซน  นำทีมวิทยากรโดยฝ่ายบริหาร คุณสุภัทรา พึ่งพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยและเล่าที่มาของสบายโซน ในส่วนของวิทยากรหลักนำทีมโดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์  นักธุรกิจระดับ Executive เสริมด้วยคุณชาตรี ล้อมสวัสดิ์  นักธุรกิจระดับแพลทินัม

จากการสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซนจำนวนมาก สบายโซนขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจสบายโซน…
สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ

Posted on

แนะนำธุรกิจ (OPP) กรุงเทพ


วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. สบายโซน จัดงานสัมมนาแนะนำธุรกิจ ให้กับผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซน ณ ใจกลางกรุงเทพ โรงแรมพาลาซโซ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก  มีวิทยากรให้ความรู้ และแนะนำธุรกิจสบายโซน รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ของสบายโซน  นำทีมวิทยากรโดยฝ่ายบริหาร คุณสุภัทรา พึ่งพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยและเล่าที่มาของสบายโซน ในส่วนของวิทยากรหลักนำทีมโดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์  นักธุรกิจระดับ Executive เสริมด้วยคุณชาตรี ล้อมสวัสดิ์  นักธุรกิจระดับแพลทินัม

จากการสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซนจำนวนมาก สบายโซนขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจสบายโซน…
สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ

Posted on

แนะนำธุรกิจ (OPP) พิษณุโลก


วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สบายโซน จัดงานสัมมนาแนะนำธุรกิจ ให้กับผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซน  ที่โรงแรมโกลเด้นท์แกรนด์ จ.พิษณุโลก งานนี้ มีวิทยากรให้ความรู้ และแนะนำธุรกิจสบายโซน รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ของสบายโซน  นำทีมวิทยากรโดยฝ่ายบริหาร คุณสุภัทรา พึ่งพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยและเล่าที่มาของสบายโซน ในส่วนของวิทยากรหลักนำทีมโดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์  นักธุรกิจระดับ Executive เสริมด้วยคุณชาตรี ล้อมสวัสดิ์  นักธุรกิจระดับแพลทินัม

จากการสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซนจำนวนมาก สบายโซนขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจสบายโซน…
สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ

Posted on

แนะนำธุรกิจ (OPP) นครสวรรค์


วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สบายโซน จัดงานสัมมนาแนะนำธุรกิจ ให้กับผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซน  ที่โรงแรมโบนีโต้ ชิโนส์ จ.นครสวรรค์ นับเป็นครั้งแรกกับการ OPP  ที่ออกนอกเขตกรุงเทพ งานนี้ มีวิทยากรให้ความรู้ และแนะนำธุรกิจสบายโซน รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ของสบายโซน  นำทีมวิทยากรโดยฝ่ายบริหาร คุณสุภัทรา พึ่งพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยและเล่าที่มาของสบายโซน ในส่วนของวิทยากรหลักนำทีมโดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์  นักธุรกิจระดับ Executive เสริมด้วยคุณชาตรี ล้อมสวัสดิ์  นักธุรกิจระดับแพลทินัม

จากการสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซนจำนวนมาก สบายโซนขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจสบายโซน…
สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ

Posted on

แนะนำธุรกิจสบายโซน (OPP) บางใหญ่วันนที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สบายโซน จัดงานสัมมนาแนะนำธุรกิจ ให้กับผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซน ที่โรงแรมเวสเกต เรสซิเดนท์ บางใหญ่ งานนี้ มีวิทยากรให้ความรู้ และแนะนำสบายโซน หลายท่าน นำโดยฝ่ายบริหาร คุณสุภัทรา พึ่งพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยและเล่าที่มาของสบายโซน ในส่วนของวิทยากรหลักนำทีมโดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ เสริมด้วยคุณชาตรี ล้อมสวัสดิ์ , คุณจิรชยา  สิทธิชัยณรงค์ นักธุรกิจระดับแพลทินัม คุณพัชรนันท์  เศรษฐีธีรสกุล นักธุรกิจระดับโกลด์  คุณอภัสนันท์  ชูเชิด นักธุรกิจระดับซิลเวอร์

จากการสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจหลายท่าน สบายโซนขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจสบายโซน…
สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ

Posted on

พิธีทำบุญเลี้ยงพระบริษัท สบายโซน จำกัด

วันฤกษ์งามยามดี 9 เมษายน 2565 บริษัท สบายโซน จัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคลและประชุมธุรกิจพร้อมมอบเข็มเกียรติยศให้กับนักธุรกิจ งานนี้นับว่าเป็นโอกาสเสริมบุญบารมีแก่บริษัทและผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก เพราะได้นิมนต์ พระครูวศินปริยัตยากร หรือพระอาจารย์โชคดี เจ้าอาวาสวัดไก้เตี้ยมาเป็นประธานสงฆ์ในพิธี หลังจากเสร็จพิธีท่านท่านได้เจิมป้ายบริษัทเพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วย

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้จัดสัมมนาแนะนำธุรกิจสบายโซน และมอบเข็มเกียรติยศแก่นักธุรกิจที่ได้รับตำแหน่ง และต้องบันทึกไว้เป็นประวิติศาสตร์ของสบายโซน ที่มีนักธุรกิจที่ขึ้นตำแหน่ง Executive นั่นก็คือ ดร.กิตติพันธ์ ตัณฑะพงษ์ นักธุรกิจอันดับ 1 ของสบายโซนนั่นเอง

Posted on

ซีไนน์ คืนผิวสบายให้ สว.

ขณะที่หลายคนอยู่บ้านพร้อมหน้าหร้อมตาทั้งครอบครัว หากเป็นครอบครัวใหญ่ อาจจะมีคุณตา คุณยาย คุณปู่ คุณย่า อยู่ด้วยอย่างอบอุ่น ผู้สูงอายุที่บ้านก็หวังเพียงที่พักพิงในยามแก่ชรา และอยากร่วมชื่นชมลูกหลานที่เติบโตก้าวหน้าในสังคมอย่างมีความสุข

แต่ยังมีผู้สูงอายุอีกมากมายที่ขาดโอกาสเช่นนี้ โชคร้ายก็คือไม่มีแม้กระทั่งที่พักพิง ไม่มีลูกหลาน หรืออาจมีแต่ลูกหลานไม่สนใจ หรือถูกทอดทิ้ง ยังมีโอกาสที่ดีสำหรับบางคนที่ได้ศูนย์พักพิงในลักษณะของมูลนิธิ หรือสถานสงเคราะห์คนชราทั้งของรัฐและเอกชน  ซึ่งทำได้เพียงการจัดที่พักและดูแลอาหารการกินอยู่ตามพื้นฐาน ไม่ได้ดูแลรายละอียดปัญหาของแต่ละคน แม้จะมีผู้ใจดีทั้งจากบริษัท ห้างร้าน หรือส่วนบุคคล ได้ส่งความปรารถนาดีด้วยปัจจัยเงินทองมาสนับสนุน บริจาคข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น หรือมาเลี้ยงอาหารกลางวันและจัดกิจกรรม ให้ผู้สูงวัยได้อิ่มท้องและคลายเหงาได้บ้าง ก็เป็นเพียงชั่วคราวเพียงครั้งคราวเท่านั้น  แต่ก็ยังดีที่มีคนมองเห็นและอยากยื่นมามาช่วยเหลือบ้าง เท่าที่ความสามารถจะทำได้

บริษัท สบายโซน จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงามภายใต้แบรนด์ซีไนน์ โดยการนำของคุณกุลทรัพย์  เมธีไตรพัฒน์ หรือคุนเล็ก ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ ก็เคยนำพนักงานมาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และจัดกิจกรรมให้คุณตา คุณยายร่วมสนุกคลายเหงาได้บ้าง ครั้งนั้นจำได้ว่า มีความสุขใจที่ได้ทำกิจกรรมแบบนี้ เห็นคุณตา คุณยาย มีรอยยิ้มแจ่มใส ได้ทานอาหารและขนมอร่อย ๆ ก็รู้สึกดีใจ อยากให้มีภาพแบบนี้บ่อย ๆ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564  บริษัท สบายโซน จำกัด ได้จัดกิจกรรม “ซีไนน์ คืนผิวสบายให้ สว.” เข้ากับสโลแกนของบริษัทคือ “ให้โอกาสซีไนน์ได้ดูแลคุณ” แต่ครั้งนี้เรามีเป้าหมายที่พิเศษคือ อยากให้ผู้สูงวัยมีผิวที่สบายขึ้น เรื่องนี้อาจคิดว่าไม่น่าเป็นเรื่องสำคัญ แต่จริง ๆ แล้วมันสำคัญมาก แต่หลายคนมองข้ามหรือมองผ่านไปเลยไม่เห็นปัญหานี้ …เรื่องนี้มีที่มาค่ะ

เท้าความก่อนนะคะ สืบเนื่องจาก คุณมิตรสามีคุณเล็ก ท่านอายุมากแล้วอยู่ในกลุ่ม สว. ที่ต้องมีการดูแลใส่ใจเป็นพิเศษค่ะ ผู้สูงวัยมักจะมีปัญหาเสื่อมถอยของสภาพร่างกายตามปกติโดยเฉพาะผิวพรรณจะพบปัญหาได้ชัดเจนที่สุดเหี่ยวย่นนั่นก็พอทำใจได้เพราะเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว แต่ปัญหาที่มักกวนใจและต้องระวังเป็นพิเศษคือผิวแห้ง คัน แตก และด้านจากการนอนกดทับนาน ๆ ซึ่งคุณมิตร มีปัญหาผิวหนังทุกเรื่อง เพราะท่านลุกเดินไม่สะดวก ส่วนใหญ่ก็จะนอนอยู่ตลอดเวลา คุณมิตร คันผิวมากจึงเกา ยิ่งคันยิ่งเกา บางครั้งเกาจนเป็นแผลพุพอง เจ็บแสบพอเป็นแผลก็เริ่มกังวลแล้วเพราะคุณมิตรเป็นเบาหวานด้วย หากเป็นแผล คงหายยากและอาจลุกลามเป็นอันตรายอีกด้วย

คุณเล็กผู้เป็นภรรยาจึงใช้ผลิตภัณฑ์ของซีไนน์ที่ตัวเองปั้นมากับมือ นั่นคือ ซีไนน์ วิตซี  เซรั่ม ซึ่งมีส่วนผสมวิตามินซี และไฮยาลูรอน ซึ่งมีคุณประโยชน์สำหรับผิวทั้งช่วยฟื้นฟูและบำรุงให้ผิวมีสุขภาพที่ดี  จากการใช้ ซีไนน์ เซรั่ม วิตซี ทาผิวให้คุณมิตร ปรากฏว่ามันได้ผลดีมาก จากผิวที่แห้ง แตก คัน มีรอยถลอกจากการเกา กลับกลายเป็นผิวนุ่ม ชุ่มชื้น อาการคันหายไป ผิวกายลื่นสบายตัวแบบนี้ อามรมณ์ผู้สูงวัยก็ดีไปด้วย คุณเล็กรู้สึกดีใจมากที่ได้ผลดีเกินคาด ไม่เสียแรงที่ตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ดี ๆ ออกมา

จากเหตุการณ์นี้เอง คุณเล็กนึกถึงกลุ่มผู้สูงวัย ที่มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส หรือสถานสงเคราะห์คนชราปากน้ำเมื่อครั้งไปทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันเกิดเมื่อปีที่แล้ว ผู้สูงวัยที่นี่อยู่รวมกันเกือบ 70 คน ทั้งคุณตา คุณยาย อยู่แยกกันคนละส่วน คุณเล็กคิดว่าคุณตา คุณยายที่นี่ส่วนใหญ่คงเจอปัญหาเกี่ยวกับผิวเหมือนคุณมิตร จึงติดต่อนำ ซีไนน์ วิตซี เซรั่ม และ ซีไนน์ เซรั่ม ไฮยา วิตซี  ไปมอบให้คุณตา คุณยาย  จำนวน 70 ขวด พร้อมกับเงินไว้ให้คุณตา คุณยาย ซื้อของใช้จำเป็นส่วนหนึ่งการทำโครงการนี้ก็มีความหวังว่าคุณตา คุณยายจะมีผิวสบายขึ้น ไม่แห้ง ไม่แตก ไม่คัน ไม่ต้องเกาให้เป็นแผล อยากให้คุณตา คุณยายมีผิวที่สบายขึ้น หลังจากนั้น ทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ส่งภาพมาให้ดูว่า คุณตา คุณยาย ใช้แล้วได้ผลดีอย่างไร เป็นภาพที่เห็นแล้วก็ดีใจค่ะ เจ้าหน้าที่บอกว่า คุณตา คุณยาย ชอบมาก จะใช้ทาหลังอาบน้ำเสร็จ จากผิวที่แห้งคัน ค่อย ๆ ดีขึ้น ผิวชุ่มชื้นลื่นสบายผิวมากขึ้น พร้อมทั้งมีกลิ่นหอมชื่นใจ เห็นรอยยิ้มจากคุณตา คุณยาย ก็ทำให้สุขใจจนล้นเลยค่ะ

พบกับโครงการดี ๆ เพื่อสังคมกับซีไนน์ ในโอกาสต่อไปนะคะ