Posted on

Sbuyzone Leader Camp Group B

9-11 กันยายน 2565 สบายโซน จัด Sbuyzone Leader Camp กลุ่ม B  ณ บ้านสบายโซน เขาใหญ่ 
เป็นค่ายพัฒนาผู้นำเครือข่ายสบายโซน ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้นำ ให้ผู้นำมีเทคนิควิธีการขยายทีมงานได้ สามารถจัดประชุมแนะนำธุรกิจได้ นับเป็นการเรียนรู้ที่เข้มข้นมาก แนะนำทั้งเทคนิค วิธีการ และฝึกฝนเสมือนจริงกับการจัดประชุมแนะนำธุรกิจ และการติดต่อผู้มุ่งหวังเพื่อจัดทำแผนการจัดประชุม

 ปิดจบด้วยความประทับใจ และซาบซึ้งใจเมื่อประธานผู้ก่อตั้ง คุณกุลทรัพย์ เมธีไตรพัฒน์ มาเซอร์ไพร้ส์พูดคุยด้วยความอบอุ่น และเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า สิ่งสำคัญที่ทุกคนที่มาร่วมค่ายได้รับกลับไปคือมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับผู้นำด้วยกันเอง และผู้นำกับสบายโซน เป็นค่ายที่จะประทับใจไม่รู้ลืม

Posted on

สร้างธุรกิจ สร้างรายได้กับสบายโซน

วันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สบายโซนจัดสัมมนา “สร้างธุรกิจ สร้างรายได้กับสบายโซน”
ณ ห้องประชุมสบายโซน ถนนเลียบคลองสอง มีผู้ร่วมสัมมนาจำนวน 21 ท่าน

การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อแนะนำธุรกิจสบายโซน โดยให้ข้อมูลของบริษัท ผลิตภัณฑ์ และแผนรายได้ ที่สามารถ
ทำได้ง่าย สบาย และเติบโตเร็ว งานนี้ ดร.กิตติพันธ์ ตัณฑะพงษ์ นักธุรกิจระดับ Executive เป็นวิทยากรหลัก
ร่วมด้วย คุณสุภัทรา พึ่งพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมพูดคุยเล่าถึงที่มาของผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่กว่าจะออก
ผลิตภัณฑ์มาได้ ต้องผ่านการเลือกเฟ้น ปรับแก้ไขเพิ่มเติมจนกว่าจะเป็นที่น่าพอใจ

นอกจากนี้ยังได้ฟังประสบการณ์ทรงคุณค่าของ คุณพิมพ์ลักษณ์ ภิยะรัตน์ นักธุรกิจระดับ Platinum ที่เล่าถึง
การเข้ามาร่วมธุรกิจกับสบายโซน แม้ทางครอบครัวจะอยู่ในแวดวงการเมืองและมีธุรกิจที่ต้องดูแล แต่ก็ยัง
ร่วมธุรกิจกับสบายโซนแบบจริงจัง ฟังแล้วสร้างแรงบันดาลใจได้มากจริง ๆ

Posted on

SBUYZONE Leader Camp Group A

เพราะการเรียนรู้คือการติดอาวุธสู่ความสำเร็จ สบายโซน มุ่งเน้นการเรียนรู้และกำหนดเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องสนับสนุนให้ผู้ร่วมธุรกิจมีศักยภาพพร้อมที่จะนำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จ
วันที่ 26-28 สิงหาคม 3 วัน 2 คืน สบายโซนจัดแคมป์การเรียนรู้ Sbuyzone Leader Camp Group A นำการเรียนรู้โดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ นักธูรกิจระดับ Executive ของสบายโซน นับเป็นแคมป์ครั้งแรกของสบายโซนที่จัดเต็มมาก ๆ ได้เนื้อหาสาระและประสบการณ์ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้น พัฒนารายบุคคล และลงสนามจริงแบบจับมือทำ
เป็นแคมป์ที่เสมือนการลับอาวุธให้แหลมคมเฉียบขาดให้กับแม่ทีมกลุ่มแรก จำนวน 16 ท่าน เพื่อนำไปใช้สร้างทีมต่อไปให้เติบโตแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และแม่ทีมเองก็จะก้าวสู่ระดับนักธุรกิจที่สูงขึ้นอีก
สถานที่จัดแคมป์ครั้งนี้คือบ้านพักเขาใหญ่ ของสบายโซน ซึ่งบรรยากาศที่พักช่วยสร้างความสนิทสนม เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างแม่ทีมเสมือนญาติมิตรที่ดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างอบอุ่น
จบการสัมมนาด้วยความรักแบบมีการหลั่งน้ำตาด้วยความซาบซึ้ง

พบกันใหม่กับ Sbuyzone Leadership Camp Group B ในวันที่ 9-11 กันยายนนี้
สบายโซน..ที่ที่ทุกคนสบายใจ

Posted on

“สร้างธุรกิจ สร้างรายได้ กับสบายโซน”

วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565 สบายโซนจัดสัมมนา “สร้างธุรกิจ สร้างรายได้ กับสบายโซน” เพื่อแนะนำธุรกิจสบายโซน แนะนำผลิตภัณฑ์จัดชุดพิเศษ 1,500 คะแนน และแนะนำแผนรายได้ โดยวิทยากร 3 สาว คุณรุจิญา  ธรรมพิลา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณพัชรนันท์  เศรษฐีธีรสกุล นักธุรกิจระดับ Platinum และคุณจิรชยา  สิทธิชัยณรงค์ นักธุรกิจระดับ Platinum อธิบายรายละเอียด เพื่อสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น หลังสัมมนาสมาชิกได้ทานอาหารร่วมกันและพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางกันอย่างเป็นกันเอง ปรากฏภาพที่ดูอบอุ่นสมกับเป็นครอบครัวสบายโซน

Posted on

แนะนำธุรกิจสบายโซน หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ สบายโซนจัดสัมมนาแนะนำธุรกิจ โดยการนำของแม่ทีมใหญ่ของพื้นที่โซนหัวหิน คุณธนาภัค ปัญญดาโกวินครับ นักธุรกิจระดับ silver งานนี้มีวิทยากร เป็นนักธุรกิจระดับ Executive หนึ่งเดียวของสบายโซนคือ ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ และคุณชาตรี  ล้อมสวัสดิ์ นักธุรกิจระดับ Platinum ร่วมเป็นวิทยากร แนะนำความเป็นมาของสบายโซน ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และแผนธุรกิจที่ทำได้ง่าย สบาย และสร้างรายได้อย่างมั่นคง ซึ่งผู้ร่วมสัมมนาประทับใจและสนใจร่วมธุรกิจกันหลายคน
สบายโซน…ที่ที่ทุกคนสบายใจ

Posted on

สบายโซนจัดสัมมนา “7 ทักษะทำธุรกิจเครือข่ายให้สำเร็จ”

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 สบายโซนจัดสัมมนา “7 ทักษะทำธุรกิจเครือข่ายให้สำเร็จ” เพื่อแนะนำทักษะสำคัญสำหรับการทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบผลสำเร็จ โดยมีแม่ทีมที่สนใจเข้าร่วมฟัง พร้อมทั้งได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพัฒนาธุรกิจต่อไป  วิทยากรโดยคุณชาตรี  ล้อมสวัสดิ์ นักธุรกิจระดับ Platinum การสัมมนาครั้งนี้วิทยากรนำเนื้อหาที่เป็นสากล มาย่อยง่าย ๆ ให้ได้เรียนรู้ นับเป็นหลักสูตรหนึ่งที่สำคัญมากต่อการทำธุรกิจสบายโซน

Posted on

แนะนำธุรกิจ จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมฟรายเดย์ จ.อุตรดิตถ์ แม่ทีมมือหนึ่งคุณจิรชยา  สิทธิชัยณรงค์ นักธุรกิจระดับ Platinum และคุณจารุณี  เล็กอุทัย นักธุรกิจระดับ Silver นำผู้สนใจรับฟังการแนะนำธุรกิจสบายโซน  การนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพ และแผนธุรกิจาบายโซน  โดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ นักธุรกิจระกับ Executive ของสบายโซน เป็นวิทยากรบรรยาย ทีมนี้พร้อมเติบโตขยายธุรกิจ พร้อมขยายทีมงานอย่างต่อเนื่อง
สบายโซน…ที่ที่ทุกคนสบายใจ

Posted on

The Moon # การพัฒนาภาวะผู้นำ

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ นักธุรกิจระดับ Executive จัดสัมมนาพิเศษเพื่อสมาชิกครอบครัวสบายโซน The Moon ตอน การพัฒนาภาวะผู้นำ การสัมมนาครั้งนี้เปิดโอกาสให้แต่ละท่านแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และเรียนรู้แนวทางการเป็นผู้นำทีม หรือแม่ทีม ที่มีศักยภาพพร้อมแนวทางการกระตุ้นจูงใจทีมงาน  แนวทางการดูแลทีมงานให้แข็งแกร่ง มีความรักสามัคคีกัน ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญที่แม่ทีมต้องมี
จบสัมมนาไปด้วยใจที่เปี่ยมไปด้วยพลัง เต็มที่กับการสร้างทีมให้เติบโตต่อไป…ฮึ้บ…ฮึ้บ…

Posted on

พัฒนาบุคลิกภาพและสร้างตัวตนด้วยธาตุ สีมงคล และโหงวเฮ้ง

16 สิงหาคม 2565 สบายโซนเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลิกภาพ จึงจัดสัมมนาพิเศษเรื่อง พัฒนาบุคลิกภาพและสร้างตัวตนแบบง่าย ๆ ด้วย ธาตุ สีมงคลและโหงวเฮ้ง ซึ่งเนื้อหาเน้นการเสริมเสน่ห์ โชคลาภบารมี ด้วยศาสตร์เรื่องธาตุและสีมงคล เรียนรู้วิธีหาธาตุกลางประจำตัว สีประจำธาตุเสริมทรัพย์เสริมมงคล เพื่อดึงดูดความเจริญรุ่งเรื่องในธุรกิจการงาน การปรับโหงวเฮ้งให้ดูดีมีเสน่ห์ เสริมโชคลาภบารมี พร้อมแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างตัวตนให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์
วิทยากรโดย คุณรัตนา วิริยะตระกูลธร หรือ #ซินแสยุ้ยรวยด้วยธาตุ ที่ปกติต้องจองคิวกันข้ามเดือนข้ามปี แต่ครั้งนี้เราเชิญมาให้ครอบครัว Sbuyzone กันถึงที่ บอกเลยว่างานนี้มีแต่คุ้ม กับคุ้ม รู้สี รู้ธาตุ ทำอะไรก็ไม่พลาดแน่นอน!

จบจากการสัมมนายังมีเวลาพอสมควร ไม่ให้เสียโอกาส ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ Executive คนแรกของสบายโซน ขอถ่ายทอดวิทยายุทธที่จะช่วยเร่งการเติบโตของสมาชิกสบายโซน ด้วยโปรเจค Double 127 แผนการขยายทีมที่จะทำให้ทุกคนเติบโตได้เร็ว เห็นรายได้เพิ่มพูนอย่างรวดเร็ว แนวทางนี้จะถูกพูดถึงและผลักดันให้ใช้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อการเติบโตของสมาชิกทุกคน 

Posted on

แนะนำธุรกิจสบายโซน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย นำทีมโดยคุณพัชรนันท์  เศรษฐีธีรสกุล  นักธุรกิจระดับ Platinum และคุณชุติพนธ์  เรือนคำ นักธุรกิจระดับ Silver   โดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ นักธุรกิจระกับ Executive ของสบายโซน เป็นวิทยากรบรรยาย ผู้สนใจจากคนในพื้นที่มารับฟังการแนะนำธุรกิจ แนะนำผลิตภัณฑ์ และแผนธุรกิจที่ง่าย ทำได้สบาย ๆ พร้อมขยายทีมงานอย่างต่อเนื่อง
สบายโซน…ที่ที่ทุกคนสบายใจ