Posted on

SBUYZONE Leader Camp Group A

เพราะการเรียนรู้คือการติดอาวุธสู่ความสำเร็จ สบายโซน มุ่งเน้นการเรียนรู้และกำหนดเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องสนับสนุนให้ผู้ร่วมธุรกิจมีศักยภาพพร้อมที่จะนำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จ
วันที่ 26-28 สิงหาคม 3 วัน 2 คืน สบายโซนจัดแคมป์การเรียนรู้ Sbuyzone Leader Camp Group A นำการเรียนรู้โดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ นักธูรกิจระดับ Executive ของสบายโซน นับเป็นแคมป์ครั้งแรกของสบายโซนที่จัดเต็มมาก ๆ ได้เนื้อหาสาระและประสบการณ์ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้น พัฒนารายบุคคล และลงสนามจริงแบบจับมือทำ
เป็นแคมป์ที่เสมือนการลับอาวุธให้แหลมคมเฉียบขาดให้กับแม่ทีมกลุ่มแรก จำนวน 16 ท่าน เพื่อนำไปใช้สร้างทีมต่อไปให้เติบโตแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และแม่ทีมเองก็จะก้าวสู่ระดับนักธุรกิจที่สูงขึ้นอีก
สถานที่จัดแคมป์ครั้งนี้คือบ้านพักเขาใหญ่ ของสบายโซน ซึ่งบรรยากาศที่พักช่วยสร้างความสนิทสนม เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างแม่ทีมเสมือนญาติมิตรที่ดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างอบอุ่น
จบการสัมมนาด้วยความรักแบบมีการหลั่งน้ำตาด้วยความซาบซึ้ง

พบกันใหม่กับ Sbuyzone Leadership Camp Group B ในวันที่ 9-11 กันยายนนี้
สบายโซน..ที่ที่ทุกคนสบายใจ