Posted on

สร้างธุรกิจ สร้างรายได้กับสบายโซน

วันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สบายโซนจัดสัมมนา “สร้างธุรกิจ สร้างรายได้กับสบายโซน”
ณ ห้องประชุมสบายโซน ถนนเลียบคลองสอง มีผู้ร่วมสัมมนาจำนวน 21 ท่าน

การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อแนะนำธุรกิจสบายโซน โดยให้ข้อมูลของบริษัท ผลิตภัณฑ์ และแผนรายได้ ที่สามารถ
ทำได้ง่าย สบาย และเติบโตเร็ว งานนี้ ดร.กิตติพันธ์ ตัณฑะพงษ์ นักธุรกิจระดับ Executive เป็นวิทยากรหลัก
ร่วมด้วย คุณสุภัทรา พึ่งพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมพูดคุยเล่าถึงที่มาของผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่กว่าจะออก
ผลิตภัณฑ์มาได้ ต้องผ่านการเลือกเฟ้น ปรับแก้ไขเพิ่มเติมจนกว่าจะเป็นที่น่าพอใจ

นอกจากนี้ยังได้ฟังประสบการณ์ทรงคุณค่าของ คุณพิมพ์ลักษณ์ ภิยะรัตน์ นักธุรกิจระดับ Platinum ที่เล่าถึง
การเข้ามาร่วมธุรกิจกับสบายโซน แม้ทางครอบครัวจะอยู่ในแวดวงการเมืองและมีธุรกิจที่ต้องดูแล แต่ก็ยัง
ร่วมธุรกิจกับสบายโซนแบบจริงจัง ฟังแล้วสร้างแรงบันดาลใจได้มากจริง ๆ