Posted on

C9 DOUBLE FIX COLOR FOR SILK

C9 Double Fix Color for Silk
ซีไนน์ ดับเบิ้ลฟิกซ์คัลเลอร์ฟอร์ซิลค์

ขนาด
1,000 มิลลิลิตร

ราคา
790 บาท

คุณสมบัติ
ลดการตกสีของผ้าไหมหรือผ้าอื่น ๆ ขณะซักผ้า หรือการใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม
ช่วยให้ผ้าสีสันสดใส แลดูใหม่ พร้อมกลิ่นหอมดอกไม้ Pink Fruity Scent น่าสวมใส่

วิธีใช้
ใส่ซีไนน์ดับเบิ้ลฟิกซ์คัลเลอร์ทุก ๆ การซักผ้าและล้างผ้า น้ำยานี้จะจับสีที่ตกออกมาให้ตกตะกอน
สีจึงไม่สามารถไปเปรอะเปื้อนยังสีอื่นบนผ้า

คุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม
ปราศจากสารแต่งเติมสี
ปราศจากสาร SLS/SLES
ปราศจากฟอสเฟต
ปราศจากพาราเบน
ปราศจากสารฟอกสี