ไม่สามารถใช้ E-Cash เพื่อซื้อสินค้าได้

กรุณาตรวจสอบว่าท่านได้กรอกข้อมูลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้แล้วหรือยัง เนื่องจากผลตอบแทน(โบนัส)จากการซื้อของท่าน ต้องชำระภาษีตามกฏหมาย หากไม่มีข้อมูลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนให้ท่านได้ ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่าน กรุณาใส่ข้อมูลบัตรประชาชนก่อนวันที่ 25 ของเดือน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่บริษัทจะรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งภาษี

วิธีการใส่เลขที่บัตรประชาชน / เลขที่บัญชีธนาคาร ให้เข้าไปที่หน้าข้อมูลส่วนตัว เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิก upgrade ที่ด้านล่างขวามือ

การหักภาษี ณ.ที่จ่าย

เนื่องจากบริษัท ได้ประกอบกิจการโดยถูกต้องตามกฏหมาย ดังนั้น รายได้โบนัสที่เกิดจากการซื้อของสมาชิกจึงจำเป็นต้องถูกหักภาษี ณ.ที่จ่ายตามที่กฏหมายกำหนด สมาชิกสามารถดาวน์โหลดสำเนาใบรับรองการหักภาษีประจำเดือนได้จากเมนู โบนัส -> รายงานภาษี (ภงด.) ซึ่งรอบบัญชีของรายงานภาษีแต่ละเดือนจะเป็นวันที่ 26 ของเดือนก่อนหน้า ถึงวันที่ 25 ของเดือนปัจจุบัน

เนื่องจากเอกสารออกเป็นสำเนาอิเล็คโทรนิคส์ กรุณาให้เจ้าหน้าที่บริษัทรับรองและประทับตราอีกครั้ง หากต้องการนำไปใช้

การถอนเงินจากกระเป๋า E-Cash เข้าบัญชีธนาคาร

ระบบจะทำการถอนเงินจากบัญชี E-Cash เข้าบัญชีธนาคารที่ท่านได้ให้ไว้โดยอัตโนมัติ เดือนละ 2 ครั้ง โดยรอบวันที่ 1-15 จะโอนเข้าบัญชีวันที่ 16-20 และรอบวันที่ 16-สิ้นเดือน จะโอนเข้าบัญชีวันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ จะมีค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1 รายการ

ซึ่งการถอนเงินอัตโนมัตินี้ จะดำเนินการต่อเมื่อท่านมียอด E-Cash คงเหลือในกระเป๋ามากกว่า 200 บาท และมีเลขบัญชี และเลขที่บัตรประชาชนถูกต้อง ตรงกับชื่อสมาชิก

กรณีที่สมาชิกมียอดคงเหลือน้อยกว่า 200 บาท และมีความประสงค์ที่จะถอนเงินจำนวนดังกล่าว สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ที่เมนู จัดการ E-Cash -> เบิก/ถอน E-Cash และทางบริษัทจะดำเนินการให้ท่านตามรอบการเบิกถอนด้านบน