Posted on

แนะนำธุรกิจ (OPP) พิษณุโลก

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. สบายโซน จัดงานสัมมนาแนะนำธุรกิจ ให้กับผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซน  ที่โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค จ.พิษณุโลก งานนี้ มีวิทยากรให้ความรู้ และแนะนำธุรกิจสบายโซน รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ของสบายโซน  นำทีมวิทยากรโดยฝ่ายบริหาร คุณสุภัทรา พึ่งพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยและเล่าที่มาของสบายโซน ในส่วนของวิทยากรหลักนำทีมโดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์  นักธุรกิจระดับ Executive เสริมด้วยคุณชาตรี ล้อมสวัสดิ์  นักธุรกิจระดับแพลทินัม

จากการสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซนจำนวนมาก สบายโซนขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจสบายโซน…
สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ

Posted on

แนะนำธุรกิจ (OPP) นครสวรรค์

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 14-17.00 น. สบายโซน จัดงานสัมมนาแนะนำธุรกิจ ให้กับผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซน  ที่โรงแรมโบนีโต้ ชิโนส์ จ.นครสวรรค์ งานนี้ มีวิทยากรให้ความรู้ และแนะนำธุรกิจสบายโซน รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ของสบายโซน  นำทีมวิทยากรโดยฝ่ายบริหาร คุณสุภัทรา พึ่งพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยและเล่าที่มาของสบายโซน ในส่วนของวิทยากรหลักนำทีมโดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์  นักธุรกิจระดับ Executive เสริมด้วยคุณชาตรี ล้อมสวัสดิ์  นักธุรกิจระดับแพลทินัม

จากการสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซนจำนวนมาก สบายโซนขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจสบายโซน…
สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ

Posted on

แนะนำธุรกิจ (OPP) บางใหญ่

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. สบายโซน จัดงานสัมมนาแนะนำธุรกิจ ให้กับผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซน ที่โรงแรมเวสเกต เรสซิเดนท์ บางใหญ่ งานนี้ มีวิทยากรให้ความรู้ และแนะนำสบายโซน หลายท่าน นำโดยฝ่ายบริหาร คุณสุภัทรา พึ่งพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยและเล่าที่มาของสบายโซน ในส่วนของวิทยากรหลักนำทีมโดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์ เสริมด้วยคุณชาตรี ล้อมสวัสดิ์ จากการสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจหลายท่าน สบายโซนขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจสบายโซน…
สบายโซน… ที่ที่ทุกคนสบายใจ

Posted on

แนะนำธุรกิจ (OPP) พิจิตร

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. สบายโซน สัญจรไป จ.พิจิตร
ที่ อ.บึงนาราง จ.พิจิตร  นำทัพจัด OPP ครั้งนี้โดยแม่ทีมระดับซิลเวอร์ คุณสุวรรณ  มั่นกิจานัดหมายผู้สนใจร่วมธุรกิจเข้าร่วมสัมมนา  สบายโซนจัดทีมวิทยากรชุดใหญ่ เพื่อให้ความรู้ และแนะนำธุรกิจสบายโซน รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ของสบายโซน  นำทีมวิทยากรโดยฝ่ายบริหาร คุณสุภัทรา พึ่งพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยและเล่าที่มาของสบายโซน ในส่วนของวิทยากรหลักนำทีมโดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์  นักธุรกิจระดับ Executive เสริมด้วยคุณชาตรี ล้อมสวัสดิ์  นักธุรกิจระดับแพลทินัม

จากการสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซนจำนวนมาก สบายโซนขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจสบายโซน…
สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ

Posted on

แนะนำธุรกิจ (OPP) พิษณุโลก

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สบายโซน สัญจรไป จ.พิษณุโลก
ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค สบายโซนจัดทีมวิทยากรชุดใหญ่ เพื่อให้ความรู้ และแนะนำธุรกิจสบายโซน รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ของสบายโซน  นำทีมวิทยากรโดยฝ่ายบริหาร คุณสุภัทรา พึ่งพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยและเล่าที่มาของสบายโซน ในส่วนของวิทยากรหลักนำทีมโดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์  นักธุรกิจระดับ Executive เสริมด้วยคุณชาตรี ล้อมสวัสดิ์  นักธุรกิจระดับแพลทินัม

จากการสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซนจำนวนมาก สบายโซนขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจสบายโซน…
สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ

Posted on

“ปลดหนี้ ปลดทุกข์ ปลุกพลังชีวิตใหม่กับสบายโซน”

จากปณิธานของผู้ก่อตั้งธุรกิจสบายโซน ที่ต้องการให้ผู้ร่วมธุรกิจกับสบายโซนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุขสบายอย่างยั่งยืน แต่พบว่ามีปัญหาหนึ่งที่ฉุดรั้งไว้นั่นก็คือ ปัญหา “หนี้สิน” ที่หลายคนประสบอยู่ ซึ่งสบายโซนได้เล็งเห็นว่าควรช่วยเหลือหรือหาทางออกให้กับคนที่มีหนี้ ก็จะเป็นเรื่องที่ดี

สบายโซนจึงจัดสัมมนาเรื่อง “ปลดหนี้ ปลดทุกข์ ปลุกพลังชีวิตใหม่กับสบายโซน” เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น. ณ บริษัทสบายโซน (ร้านรวมญาติ) โดยได้เชิญวิทยากรมืออาชีพทางด้านการบริหารจัดการเงิน คุณหมอนัท ธนัฐ  ศิริวรางกูร Money Coach ระดับต้น ๆ ของเมืองไทย

ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ต่างได้รับแนวทางที่เป็นประโยชน์มาก และซาบซึ้งถึงความปรารถนาดีของทางบริษัท สบายโซน ที่เห็นถึงปัญหาของนักธุรกิจสบายโซน
สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ …

Posted on

แนะนำธุรกิจ (OPP) อ.บึงนาราง จ.พิจิตร


วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สบายโซน สัญจรไป จ.พิจิตร
ที่ อ.บึงนาราง จ.พิจิตร  นำทัพจัด OPP ครั้งนี้โดยแม่ทีมระดับซิลเวอร์ คุณบุญเรือง คำศิลานัดหมายผู้สนใจร่วมธุรกิจเข้าร่วมสัมมนา  สบายโซนจัดทีมวิทยากรชุดใหญ่ เพื่อให้ความรู้ และแนะนำธุรกิจสบายโซน รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ของสบายโซน  นำทีมวิทยากรโดยฝ่ายบริหาร คุณสุภัทรา พึ่งพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยและเล่าที่มาของสบายโซน ในส่วนของวิทยากรหลักนำทีมโดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์  นักธุรกิจระดับ Executive เสริมด้วยคุณชาตรี ล้อมสวัสดิ์  นักธุรกิจระดับแพลทินัม

จากการสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซนจำนวนมาก สบายโซนขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจสบายโซน…
สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ

Posted on

แนะนำธุรกิจ (OPP) กรุงเทพ


วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. สบายโซน จัดงานสัมมนาแนะนำธุรกิจ ให้กับผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซน ณ ใจกลางกรุงเทพ โรงแรมพาลาซโซ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก  มีวิทยากรให้ความรู้ และแนะนำธุรกิจสบายโซน รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ของสบายโซน  นำทีมวิทยากรโดยฝ่ายบริหาร คุณสุภัทรา พึ่งพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยและเล่าที่มาของสบายโซน ในส่วนของวิทยากรหลักนำทีมโดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์  นักธุรกิจระดับ Executive เสริมด้วยคุณชาตรี ล้อมสวัสดิ์  นักธุรกิจระดับแพลทินัม

จากการสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซนจำนวนมาก สบายโซนขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจสบายโซน…
สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ

Posted on

แนะนำธุรกิจ (OPP) พิษณุโลก


วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สบายโซน จัดงานสัมมนาแนะนำธุรกิจ ให้กับผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซน  ที่โรงแรมโกลเด้นท์แกรนด์ จ.พิษณุโลก งานนี้ มีวิทยากรให้ความรู้ และแนะนำธุรกิจสบายโซน รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ของสบายโซน  นำทีมวิทยากรโดยฝ่ายบริหาร คุณสุภัทรา พึ่งพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยและเล่าที่มาของสบายโซน ในส่วนของวิทยากรหลักนำทีมโดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์  นักธุรกิจระดับ Executive เสริมด้วยคุณชาตรี ล้อมสวัสดิ์  นักธุรกิจระดับแพลทินัม

จากการสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซนจำนวนมาก สบายโซนขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจสบายโซน…
สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ

Posted on

แนะนำธุรกิจ (OPP) นครสวรรค์


วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สบายโซน จัดงานสัมมนาแนะนำธุรกิจ ให้กับผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซน  ที่โรงแรมโบนีโต้ ชิโนส์ จ.นครสวรรค์ นับเป็นครั้งแรกกับการ OPP  ที่ออกนอกเขตกรุงเทพ งานนี้ มีวิทยากรให้ความรู้ และแนะนำธุรกิจสบายโซน รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ของสบายโซน  นำทีมวิทยากรโดยฝ่ายบริหาร คุณสุภัทรา พึ่งพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยและเล่าที่มาของสบายโซน ในส่วนของวิทยากรหลักนำทีมโดย ดร.กิตติพันธ์  ตัณฑะพงษ์  นักธุรกิจระดับ Executive เสริมด้วยคุณชาตรี ล้อมสวัสดิ์  นักธุรกิจระดับแพลทินัม

จากการสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับสบายโซนจำนวนมาก สบายโซนขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจสบายโซน…
สบายโซน ที่ที่ทุกคนสบายใจ