ใครบ้างที่ควรใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร?

1.คนที่ต้องการเสริมสารอาหารที่ร่างกายได้รับไม่เพียงพอ

2.คนที่ไม่สามารถรับประทานอาหารปกติได้ เช่นอาจจะกำลังควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก หรือแพ้อาหารบางชนิดทำให้ขาดสารอาหารจากอาหารชนิดนั้น ๆ

3.คนที่มีปัญหาเรื่องการดูดซึมสารอาหาร เนื่องจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะดูดซึมได้ง่ายกว่า

4.คนที่ต้องการสารอาหารบางชนิดบางกว่าปกติ เพื่อดูแลสุขภาพให้ทำงานได้ปกติ